Szkolenie 15 listopada

icon-clock-o
Termin:
15.11.2023, godz. 11:00-13.00

Loguj:

icon-eye
Temat:

Ubezpieczenie podróży służbowej za granicą. Czyli o pomocy assistance, przypadkach szkodowych i o tym jak ubezpieczyciel powinien wypełniać obowiązki zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

 

DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA BROKERÓW SZKOLENIE BEZPŁATNE!

 

Agenda


 

UWAGA: Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia.

Test będzie dostępny w czasie 1 godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną Państwu przekazane drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na platformę szkoleniową. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie nowa.polbrokers.pl (w dziale z aktualnościami).
Certyfikaty będą zaświadczały zdobycie 4 godzin szkoleń, które można dopisać do puli szkoleń obowiązkowych dla Dystrybutorów Ubezpieczeń.

 

 

icon-pencil-square-o
Jak zarejestrować się?

Szkolenie w siedzibie Stowarzyszenia:
fa-long-arrow-right
na okres pandemii zamknęliśmy możliwość udziału w szkoleniach w tym trybie

Nie mam konta na platformie
fa-long-arrow-right

Mam konto na platformie
fa-long-arrow-right

icon-pencil-square-o
Prowadzący:

Sylwia Mężyńska – Jest absolwentką Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie na kierunku ekonomii (specjalizacja handel zagraniczny). Naukę kontynuowała m.in. na studiach podyplomowych Politechniki Warszawskiej w zakresie „Klimatyzacja i chłodnictwo” oraz na podyplomowych studiach menedżerskich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie „Zarządzania sprzedażą”.

Posiada ponad 26 lat doświadczenia sprzedażowego i menedżerskiego. Obecnie, od ponad 12 lat na stanowisku Kierownika ds. ubezpieczeń korporacyjnych w ERGO Ubezpieczenia Podróży. Jest odpowiedzialna za sprzedaż i rozwój obszaru produktów korporacyjnych. Odpowiada za relacje biznesowe z brokerami i kluczowymi klientami firmy.

 

Monika Romanowska – Assistance Center Supervisor w spółce Euro Center. Posiada 21 letnie doświadczenie w Obsłudze Klienta. Z ERGO Ubezpieczenia Podróży i pracą w ramach koordynowania pracy Centrum Alarmowego związana od 2022 roku.

Na co dzień zarządza pracą zespołu, który bezpośrednio realizuje usługi pomocy medycznej i assistance dla klientów przebywających za granicą

 

 

 

Informujemy o możliwości zadawania pytań prowadzącym przed i w trakcie szkolenia. Pytania można nadsyłać do 14 listopada na adres e-mail: polbrokers@nowa.polbrokers.pl. W trakcie szkolenia pod transmisją będzie znajdował się przycisk „Zgłoś pytanie”.

Osoby które zarejestrowały się na szkolenie prosimy o dokonanie wpłaty (o ile ich dotyczy) na konto: 94 1020 1156 0000 7802 0006 8163.

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko szkolącego się, szkolenie 15.11.2023 r.

Wpłaty przyjmujemy do 14.11.2023 r.

  
Szkolenia oferowane przez Stowarzyszenie są kierowane do następujących grup:

· pośrednicy ubezpieczeniowi – w szczególności brokerzy ubezpieczeniowi,

· kandydaci na pośredników ubezpieczeniowych,

· osoby pracujące w instytucjach rynku ubezpieczeniowego,

· osoby pracujące w instytucjach okołorynkowych.

 

Cena szkolenia:
Dla członków Stowarzyszenia szkolenie jest bezpłatne, dla pozostałych osób: 150 zł.

 

Rejestracja

Aby rozpocząć rejestrację, należy kliknąć na przycisku „Prosimy o rejestrację”, znajdującym się na niniejszej podstronie serwisu, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

Po zaksięgowaniu wpłaty (o ile jest wymagana) otrzymają Państwo potwierdzenie aktywacji konta oraz wskazówki dotyczące sposobu logowania się na stronie szkolenia. Wiadomość zawierająca te informacje zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.