Wyniki egzaminu brokerskiego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował na stronie internetowej wyniki egzaminu brokerskiego przeprowadzonego 7 lutego. Ze 137 sklasyfikowanych osób test zaliczyło 31 osób, tj. 23%. Część ubezpieczeniową egzaminu pisały 123 osoby, zdało 19, tj. 15%. Do części reasekuracyjnej przystąpiło 14 zdających, a pozytywny wynik osiągnęło 12 osób, tj. 86%.

Za artykułem z Dziennika Ubezpieczeniowego – pełny tekst – kliknij tu