Główne kierunki działań Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych działa nieprzerwanie od 1992 roku. W ramach tej działalności opiniujemy wszystkie akty prawne dotyczące rynku ubezpieczeniowego. Jesteśmy członkiem BIPAR – Europejskiej Federacji Pośredników Ubezpieczeniowych, która zapewnia wsparcie merytoryczne i analizę aktów powstających w Unii Europejskiej. Dzięki tej współpracy udało nam się wpłynąć na rekomendacje Ministerstwa Finansów dla polskich europosłów w sprawie ujawniania wysokości prowizji i zgodnie z naszym stanowiskiem ujawniamy jedynie charakter prowizji.

Dzięki Kongresom Brokerów integrujemy całe środowisko. To one umożliwiają doroczne spotkanie i dyskusję o najważniejszych problemach zawodu. Na rzecz integracji działamy też przez cały rok. Umożliwiamy spotkania i ułatwiamy nawiązywanie kontaktów między brokerami. Jesteśmy aktywną, otwartą przestrzenią dla naszych członków. Odpowiedzi na pytania zadawane przez członków są dostępne dla innych brokerów. Jedna osoba pyta, korzystają wszyscy!

Brokerzy ubezpieczeniowi to zawód profesjonalistów, od których wymagane jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Dyrektywa IDD nałoży na nas ponownie konieczność szkoleń. Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych od lat zapewnia możliwość kształcenia pod kierunkiem najlepszych ekspertów i naukowców. Nasze szkolenia online są jedyną na rynku propozycją stałego, cyklicznego podnoszenia wiedzy na odległość. Cenią nas nie tylko brokerzy, ale także pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych, prawnicy i inne instytucje działające na rynku. Realizujemy tematy zgłaszane przez brokerów i przez nich wybierane, więc zapewniamy pomoc i kształcenie w najbardziej potrzebnych dla brokerów obszarach.

Etyka zawodowa to nasz wyróżnik. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia przestrzegają Kodeksu Etyki Zawodowej. Dzięki nim każdy klient może czuć się bezpiecznie.

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych nie zamyka się w Polsce! Jesteśmy aktywni na spotkaniach BIPAR, prezentujemy nasze osiągnięcia i czerpiemy z osiągnięć innych. Jesteśmy partnerem raportów i analiz rynku ubezpieczeniowego w Polsce i Europie. Wolność świadczenia usług w Unii Europejskiej nie pozwala nam stać z boku. Monitorujemy sytuację i działamy wspólnie z wszystkimi organizacjami brokerskimi.

 

Strategia działania Zarządu Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (2021 – 2023)