Członkowie wspierający

Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna, fizyczna, jednostka bez osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub doradczą. Członkiem wspierającym może zostać również przedsiębiorca wykonujący działalność brokerską, nie będący członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia (w tym osoba prawna bądź jednostka nie posiadająca osobowości prawnej), gdy członkiem Stowarzyszenia jest co najmniej jedna osoba, ale nie mniej niż połowa osób wykonujących czynności brokerskie w jego imieniu.

Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

Więcej o członkach wspierających można przeczytać w statucie Stowarzyszenia.

 

 

Obecni członkowie wspierający Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych:

 

 

 

VdS Schadenverhütung – międzynarodowy partner w dziedzinie bezpieczeństwa – należy do wiodących jednostek rzeczoznawczych i certyfikujących na świecie. VdS oferuje bogate spektrum usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa, systemów zabezpieczeń, cyberbezpieczeństwa oraz systemów informacyjnych na temat naturalnych zagrożeń. Zakres działalności VdS Schadenverhütung w Polsce obejmuje w szczególności: kontrole instalacji przeciwpożarowych i weryfikacje projektów przez rzeczoznawców VdS. Oddział Kontroli Technicznej VdS Schadenverhütung Sp. z o.o. jest pierwszą w Polsce akredytowaną jednostką inspekcyjną typu A wg normy PN-EN ISO/IEC 17020 w zakresie kontroli instalacji przeciwpożarowych na podstawie norm/wytycznych: PN-EN, VdS, NFPA, FM Global, ISO, CEA – pełny zakres akredytacji (AK 036): www.vds.de/pl  „Akredytacja” | www.pca.gov.pl. Oddział Certyfikacji Usług przeprowadza certyfikację firm wykonawczych w Polsce i na rynku międzynarodowym. Co roku Centrum Edukacji VdS oferuje stale udoskonalany cykl specjalistycznych otwartych szkoleń i warsztatów oraz organizuje szkolenia dedykowane. Oferta edukacyjna bazuje przede wszystkim na know-how VdS, wytycznych techniczno-ubezpieczeniowych VdS oraz doświadczeniu rzeczoznawców VdS z przeprowadzanych kontroli instalacji przeciwpożarowych (www. vds.de/szkolenia)

 

 

Mercer to jedna z 3 największych firm brokerskich w obszarze ubezpieczeń i opieki medycznej oraz największy doradca w tworzeniu planów emerytalnych i inwestycyjnych dla pracowników.  W tym zakresie Mercer dysponuje doświadczeniem ze współpracy z ponad 300 firmami dla których jako broker dostarcza usługi w obszarze świadczeń ubezpieczeniowych. Mercer jest firmą należącą do Marsh McLennan (NYSE: MMC), spółki notowanej na Giełdzie w Nowym Jorku i posiadającej roczne przychody przekraczające 17 mld USD. W Polsce Mercer działa od 1999 roku i zatrudnia łącznie 150 osób w tym 44 brokerów ubezpieczeniowych, którzy są członkami Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Mercer  oraz śledzenia profilu na Linkedin.

 

 

Jesteśmy zgranym teamem liczącym ponad 200 pasjonatów, w tym ponad 130 doświadczonych brokerów ubezpieczeniowych, ekspertów w zarządzaniu ryzykiem – prawników, ekonomistów i inżynierów.
Dzięki 30 letniemu doświadczeniu zdobyliśmy zaufanie największych przedsiębiorstw, podmiotów leczniczych i samorządów w Polsce.
Naszą misją jest dostarczanie najlepszych rozwiązań wspierających bezpieczeństwo i stabilność finansową firm i instytucji, a realizujemy ją dzięki stałemu rozwojowi kompetencji zespołu i autorskich narzędzi IT.