Nie żyje Grzegorz Komosa

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że zmarł GRZEGORZ KOMOSA

Członek Zarządu III Kadencji Stowarzyszenia Polskich Brokerów
Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, znakomity specjalista rynku ubezpieczeń, wyjątkowy człowiek.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.