Badanie ankietowe dotyczące XXV Kongresu Brokerów

Kongres Brokerów na stałe wpisał się do kalendarza rynku ubezpieczeniowego i uczestnicy mają już wobec niego określone oczekiwania. Państwo współtworzycie ten Kongres, dlatego chcielibyśmy dzięki naszej ankiecie zoptymalizować jego kształt. Ankieta jest krótka, ale sądzimy, że bardzo ważna dla przyszłości  imprezy.

O możliwości wypełnia ankiety zostali Członkowie Stowarzyszenia poinformowani drogą mailową. Termin wypełnienia ankiety upływa w dniu 5 września 2023.
Jednocześnie informujemy, że podmiotem, któremu udzieliliśmy autoryzacji do poprowadzenia ankiety i związanej z nią kampanii mailingowej jest Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym (izrs.org.pl).