Certyfikaty dla uczestników szkoleń ze starej platformy

Zapraszamy osoby, które uczestniczyły w naszych szkoleniach przed 27 października 2022, w trybie transmisji internetowej i zaliczyły testy, do pobierania certyfikatów potwierdzających udział w tychże szkoleniach. Lista dostępnych szkoleń podana jest niżej.
 
Certyfikaty wystawiane po 27 października 2022 będą udostępniane wyłącznie w zakładce „historia moich szkoleń”. Osoby, które rejestrując się na nowej platformie podadzą adres mailowy, który był wykorzystywany podczas rejestracji na poszczególne szkolenia na starej platformie, zobaczą listę odbytych szkoleń wraz z zaświadczeniami we wspomnianej zakładce”.
  
Certyfikaty wystawiane są w formie plików PDF opatrzonych podpisem cyfrowym wystawcy.
Aby pobrać zaświadczenie, należy zalogować się do odpowiedniej strony (linki podano niżej), podając login i hasło identyczne jak w przypadku logowania do danego szkolenia.

26 października 2022 – O zawarciu ubezpieczenia na odległość. O ubezpieczeniach leasingowanych samochodów
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=171

13 października 2022 -W razie zajścia wypadku… – obowiązki prewencyjno-ratownicze w ubezpieczeniach dobrowolnych i obowiązkowych w świetle orzecznictwa sądowego. Problem formy czynności (ubezpieczeniowych, brokerskich, agencyjnych i nie tylko) w prawie ubezpieczeniowym
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=170

4 października 2022 – Wyłączenia odpowiedzialności w umowach ubezpieczeń majątkowych- ustalanie, interpretacja, znaczenie dla dystrybutora.
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=168

29 września 2022 – Jest ryzyko, jest… ubezpieczenie, czyli o ochronie w czasie zagranicznej podróży służbowej.
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=167

24 sierpnia 2022 – Odpowiedzialność za szkody w środowisku i jej ubezpieczenie. Odpowiedzialne środowiskowo zarządzanie a odpowiedzialność.
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=166

27 lipca 2022 – Ubezpieczeniowe ryzyka środowiskowe i sposoby ochrony – czyli co i jak ubezpieczać myśląc ekologicznie.
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=165

30 czerwca 2022 – Odpowiedzialność administratora za działanie procesora w świetle obowiązków RODO.
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=164

21 czerwca 2022 – Rola brokera w postępowaniu likwidacyjnym i reklamacyjnym.
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=163

2 czerwca 2022 – Fundusz Kompensacyjny Świadczeń Medycznych oraz inne zmiany istotne w ubezpieczeniach OC medycznej.
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=162

11 maja 2022 – Czynniki ESG wraz z zakresem regulacji. Ryzyko klimatyczne w działalności zakładów ubezpieczeń z perspektywy pośrednika finansowego.
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=161

26 kwietnia 2022 – Roszczenia odszkodowawcze bezpośrednio poszkodowanych – zasady ustalania, wysokość, orzecznictwo sądowe, nowe tendencje i możliwości. Zadośćuczynienie jako naprawienie szkody niemajątkowej
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=160

13 kwietnia 2022 – Jakie prawo zastosować i jaki sąd jest właściwy dla spraw ubezpieczeniowych z elementem zagranicznym? Odpowiedzialność cywilno-prawna za działania sztucznej inteligencji w kontekście ubezpieczeń
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=159

28 marca 2022 – Ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniach majątkowych. Problematyka przedawnienia roszczeń z umów ubezpieczenia
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=158

23 marca 2022 – Odpowiedzialność i ubezpieczenie kadry zarządzającej. Warsztat pracy brokera: survey, slip, rekomendacja, analiza potrzeb.
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=157

16 marca 2022 – Ochrona sygnalistów – nowe obowiązki pracodawców
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=156

9 marca 2022 – Prawne aspekty (współ)pracy zdalnej w działalności brokera – czyli o zawieraniu umów na odległość, świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych problemach praktycznych związanych z informatyzacją kontaktu z klientem
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=155

23 lutego 2022 – Problematyka prowizji brokerskiej w orzecznictwie sądowym
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=154

15 lutego 2022 – bowiązkowe ubezpieczenia OC członków grup zawodowych
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=153

26 stycznia 2022 – Kluczowe uwarunkowania prowadzenia działalności brokerskiej na rynku zamówień publicznych – przygotowanie przetargu, konflikt interesów. Gwarancja jako wadium
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=152

20 stycznia 2022 – Nadzór KNF nad działalnością brokerską
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=151

15 grudnia 2021 – Prawda i kłamstwo, uczciwość i podstęp przy zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=149

8 grudnia 2021 – Pojęcie ruchu pojazdu w ubezpieczeniu OC. Swoboda umów w zakresie ustalania odszkodowania z umowy auto-casco
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=148

24 listopada 2021 – Ubezpieczenia obowiązkowe i przymusowe w prawie polskim – analiza „ukrytych i nietypowych” przypadków
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=147

10 listopada 2021 – Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy – pułapki i punkty zapalne… czyli o tym, ażeby Polak był mądry przed szkodą!
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=146

3 listopada 2021 – Bezpieczny broker – ochrona dla siebie i klienta
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=145

25 października 2021 – Przychodzi baba do lekarza a on ubezpieczony (część I)
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=144

19 października 2021 – Zasady interpretacji przepisów prawa cywilnego i ubezpieczeniowego dla brokerów
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=143

29 września 2021 – Przychodzi baba do lekarza a on ubezpieczony (część I)
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=142

25 sierpnia 2021 – Ubezpieczenie OC – najpiękniejsze i najtrudniejsze z ubezpieczeń
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=141

18 sierpnia 2021 – Psychologia w sprzedaży ubezpieczeń
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=140

22 lipca 2021 – Strategie negocjacyjne w sprzedaży ubezpieczeń
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=139

14 lipca 2021 – Niezrozumiałość, wieloznaczność, sprzeczność z prawem i inne grzechy dokumentów ubezpieczeniowych – sankcje i konsekwencje
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=138

24 czerwca 2021 – Wina czy ryzyko – tendencje w odpowiedzialności przedsiębiorców i ich potrzeb ubezpieczeniowych
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=137

16 czerwca 2021 – Prawo nowych technologii w działalności brokerskiej
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=136

9 czerwca 2021 – Najnowsze orzecznictwo sądowe dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych…
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=135

1 czerwca 2021 – Broker ubezpieczeniowy jako wolny zawód – formy prawne działalności brokerskiej, ze szczególnym uwzględnieniem spółek partnerskich
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=134

19 maja 2021 – Ubezpieczenia Turystyczne i Kosztów rezygnacji z wyjazdu w dobie pandemii
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=133

12 maja 2021 – Kwestia zaburzeń psychicznych w ubezpieczeniach
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=132

28 kwietnia 2021 – Innowacje w ubezpieczeniach
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=131

21 kwietnia 2021 – RODO od podstaw w działalności brokerskiej. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO – wzory i wskazówki. Audyt RODO – jak się przygotować
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=130

14 kwietnia 2021 – Nowe prawo zamówień publicznych, sprofilowane pod kątem rynku ubezpieczeniowego
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=129

31 marca 2021 – Likwidacja szkód okiem praktyków
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=128

24 marca 2021 – Analiza wymagań i potrzeb w zakresie odpowiedzialności cywilnej poszczególnych grup zawodowych
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=127

17 marca 2021 – Zakres kreatywności brokera przy kształtowaniu treści umowy ubezpieczenia majątkowego – krytyczna analiza wybranych klauzul brokerskich
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=126

10 marca 2021 – Zawieranie umów ubezpieczenia na odległość – zagadnienia prawne i praktyczne (moment zawarcia umowy, prawo odstąpienia, analiza potrzeb klienta, forma zawarcia umowy, doręczenie OWU) – Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia rozmiarów szkody
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=125

25 lutego 2021 – Jeszcze dystrybucja czy już nie? Kilka uwag o wyłączeniach stosowania ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Odpowiedzialność cywilna adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, komorników i notariuszy i jej ubezpieczenie – uwagi na tle orzecznictwa sądowego
http://nowa.polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=124