Dobre praktyki w zakresie zapobiegania i reagowania na ataki typu ransomware

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem „Dobre praktyki w zakresie zapobiegania i reagowania na ataki typu ransomware”, przygotowanym przez specjalistów z Zespołu CSIRT KNF we współpracy z podmiotami rynku finansowego oraz ekspertami z obszaru cyberbezpieczeństwa.

Dokument  pozwala na zapoznanie się z wytycznymi, które pozwalają zwiększyć odporność systemów informatycznych organizacji na ataki ransomware, a także informuje o tym, jak postępować w przypadku wystąpienia tego typu ataku.

Dokument w formie pliku PDF dostępny jest na stronie KNF:

https://www.knf.gov.pl/?articleId=89342&p_id=18