Doroczne spotkanie BIPAR – w tym roku odbędzie się w Warszawie

W dniach 20 i 21 czerwca Stowarzyszenie uczestniczy w dorocznym spotkaniu BIPAR 2024, które w tym roku odbędzie się w Warszawie

Stowarzyszenie już od wielu lat jest aktywnym członkiem BIPAR a członkostwo to ma ogromny wpływ na budowanie świadomości polskich brokerów na temat trendów europejskiej dystrybucji ubezpieczeń. Poprzez BIPAR, bierzemy aktywny udział w wyrażaniu stanowisk, opracowywaniu propozycji oraz reprezentowaniu interesów środowiska brokerskiego na forum Unii Europejskiej.

Uczestnikami spotkania BIPAR w Warszawie będą przedstawiciele 47 krajowych stowarzyszeń członkowskich BIPAR z 31 krajów (www.bipar.eu), a także eksperci i goście z organów i nadzoru Unii Europejskiej. W spotkaniu BIPAR weźmie udział około 100 uczestników z całej Unii Europejskiej, aby dyskutować nad przyszłością dystrybucji ubezpieczeń. Jesteśmy zaszczyceni, że BIPAR wybrał Warszawę na miejsce spotkania!