EIB SA – CZŁONKIEM WSPIERAJĄCYM STOWARZYSZENIE POLSKICH BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH I REASEKURACYJNYCH

Witamy w naszych szeregach następną firmę brokerską – EIB SA, która decyzją Zarządu Stowarzyszenia uzyskała status członka wspierającego (w trybie artykułu 7 Statutu Stowarzyszenia).

Prezes Zarządu, Pan Rafał Kaszubowski zobowiązał się, że Jego firma będzie przestrzegała wszystkich wynikających z tego tytułu obowiązki. Zadeklarował aktywny udział swoich pracowników brokerów w działalności statutowej Stowarzyszenia a w szczególności w działaniach mających na celu podniesienie jakości pracy oraz wiedzy ubezpieczeniowej a także pomoc ekspertów w zakresie teorii i praktyki ubezpieczeniowej.

Gorąco zachęcamy wszystkie firmy działające na rynku ubezpieczeniowym do uzyskania statusu członka wspierającego. Czynny udział w działalności Stowarzyszenia jest  bardzo istotny dla lepszego zrozumienia potrzeb rynku i ich realizacji w interesie klientów rynku ubezpieczeniowego.

EIB SA o sobie

Jesteśmy zespołem składającym się z ponad 200 osób, w tym 133 brokerów ubezpieczeniowych, ekspertów w dziedzinie zarządzania ryzykiem. Siłę naszej marki potwierdza zaufanie klientów, w tym największych przedsiębiorstw, podmiotów leczniczych i samorządów w Polsce, które korzystają z naszego blisko 30 letniego doświadczenia i wiedzy.

Jednym z kluczowych powodów naszego sukcesu jest podejście do nowych technologii i tworzenie autorskich rozwiązań IT, takich jak platforma zarządzania ubezpieczeniami EIB IMS, systemy zgłaszania szkód mSzkoda i mAuto, oraz program zarządzania benefitami benefit4u.

Wyróżniamy się nie tylko jako kompleksowy doradca i stabilny partner w zarządzaniu ryzykiem, aktywnie tworzymy też przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń. Regularnie organizujemy szkolenia stacjonarne i online, na których uznani eksperci omawiają zagadnienia dotyczące bieżących problemów, z którymi borykają się firmy i instytucje publiczne.

Kolejną naszą przewagą jest współpraca z organizacjami brokerskimi działającymi w skali światowej. Jesteśmy członkiem BrokersLink Global Broking Company, współpracujemy też z EOS RISQ, oraz z jednym z największych brokerów reasekuracyjnych na świecie – Ed. Mamy zatem dostęp do rozwiązań globalnych, ale także pojemności, co gwarantujemy naszym klientom poszukującym specjalistycznych produktów ubezpieczeniowych lub działającym poza granicami kraju.

Dzięki tym cechom zajmujemy czołową pozycję wśród firm brokerskich w Polsce, budując trwałe relacje z klientami i przyczyniając się do poprawy efektywności oraz bezpieczeństwa działania przedsiębiorstw i instytucji w kraju.