Harmonogram szkoleń cyklu 2022-23

Szanowni Państwo,

prezentujemy harmonogram szkoleń na cykl 2022/2023. Informujemy, że terminy i tematy szkoleń mogą ulec zmianie ze względów organizacyjno – technicznych oraz mogą być uzupełniane o tematy wynikające z bieżącej sytuacji na rynku.

Wykaz szkoleń dostępny jest w zakładce „Szkolenia” w podpunkcie „Zbliżające się szkolenia”. Bezpośredni link do wykazu szkoleń:

Prosimy kliknąć tu

 

 

 

 

 

 

 

 

21.02.2024 – prof. dr hab. inż. Adam Śliwiński, SGH
Innowacyjność sektora ubezpieczeń. UBI (Usage Based Insurance – Ubezpieczenia bazujące na użytkowaniu) – istota i charakterystyka
6.03.2024 – dr Michał P. Ziemiak, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ruch pojazdu jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej posiadacza i jego ubezpieczyciela OC
20.03.2024 – dr hab. Mariusz Fras, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Odpowiedzialność odszkodowawcza dystrybutora ubezpieczeń na tle orzecznictwa państw członkowskich UE
11.04.2024 – dr hab. Krzysztof Łyskawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Odpowiedzialność cywilna posiadacza gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenia obowiązkowe: odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz OC z tytułu ruchu pojazdów mechanicznych. Optymalny zakres dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności dla producentów rolnych. Ubezpieczenia upraw: optymalny zakres, kwotowanie składki, ekonomiczne uzasadnienie stosowania, proces likwidacji szkód
24.04.2024 – dr hab. Marcin Orlicki, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ubezpieczenia grupowe w formule grupy otwartej
15.05.2024 – dr hab. Marcin Kawiński, prof. SGH
Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja w ubezpieczeniach
18.06.2024 – dr hab. Katarzyna Malinowska, prof. ALK z partnerami Risk Managerami
Ocena ryzyka w przedsiębiorstwach; broker jako risk manager