„Jak w praktyce wprowadzić ESG do działalności brokera ubezpieczeniowego”?

O ESG mówi się ostatnio dużo i często. Głównie w aspekcie raportowania lub finansowania gospodarki. Zrównoważony rozwój to nie tylko środowisko (E), ale również aspekt społeczny (S) i ekonomiczny (G).

Kogo dotyczy ESG? Dlaczego ESG jest ważne? Jak wdrażać ESG w organizacji?

To nie jest tylko przykry obowiązek, ale szansa i przewaga konkurencyjna, bo wokół ESG warto budować wartość firmy. Instytucje finansowe będą sprawdzać portfele swoich klientów pod kątem wskaźników ESG, a te organizacje, które nie będą w stanie dostarczyć danych, ostatecznie za to zapłacą bo dla nich oferta kredytowa czy ubezpieczeniowa będzie trudniej dostępna i  znacznie droższa.

ESG to nie tylko sprawa dużych spółek ponieważ te  firmy będą potrzebowały także danych od swoich wykonawców z którymi współpracują. To oznacza, że nawet mała firma, której daleko do poziomu zatrudnienia firm zobowiązanych do raportowania, będzie musiała pokazać dane, które dla dużego partnera będą niczym puzzle – niezbędne do ułożenia większej układanki jaką jest Raport ESG.

Nowe obowiązki brokerów ubezpieczeniowych.

  1. Pośrednicy ubezpieczeniowi jako podwykonawcy pomimo braku obowiązku raportowania niefinansowego są zobowiązani dostarczyć dane o swoich klientach, niezbędne do raportowania dla swoich partnerów tzn. zakładów ubezpieczeń, aby nie wypaść z łańcucha dostaw ZU – broker- klient. Jest ryzyko, że więksi gracze zdecydują się poszukać partnerów posiadających wiedzę i zwracających uwagę na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. Firmy, które nie podejmą tego wyzwania będą eliminowane z biznesu.
  2. 2. Brokerzy i zakłady ubezpieczeń tworząc produkty ubezpieczeniowe będą musiały uwzględnić czynniki zrównoważonego rozwoju (ESG) oraz wskazać wśród jakich grup klientów zamierzają prowadzić dystrybucję danego ubezpieczenia.
  3. 3. Dodatkowym obowiązkiem dla brokerów będzie również konieczność pomocy i edukacji klientów w tym zakresie.

Na przygotowanie się do nowych regulacji w tym również edukację, jest coraz mniej czasu bo niezbędne informacje będą dotyczyć danych już  za 2023r.

Badanie klientów pod kątem wskaźników ESG stanie się też niejako automatycznie obowiązkiem brokerów. Pozyskanie wiedzy w tym obszarze oraz umiejętności zarządzania ryzykiem w kontekście zrównoważonego rozwoju to zatem ważny punkt na mapie doskonalenia zawodowego wszystkich brokerów.

Dlatego SPBUiR planuje zorganizować po wakacjach kompleksowe szkolenie (16 godzin) z zakresu wdrażania i raportowania czynników ESG podczas, którego zostanie omówiona np.

  • implementacja zasad zarządzania ryzykiem ESG w działalności brokerskiej,
  • broker jako uczestnik łańcucha dostaw,
  • brokerskie narzędzie do oceny ryzyka dla zrównoważonego rozwoju.

a wykładowcami będą uznane autorytety w tej dziedzinie oraz praktycy z rynku m.in. przedstawiciele zakładów ubezpieczeń, którzy określą niezbędny zakres informacji do raportowania niefinansowego  oczekiwany od brokerów ubezpieczeniowych.

ESG to nie fanaberia czy moda tylko konieczność i nasza odpowiedzialność!

Teresa Grabowska

TG-Doradztwo i Zarządzanie