Kolejny egzamin brokerski 26 września

Komisja Egzaminacyjna dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych planuje w 2023 roku przeprowadzenie jeszcze dwóch egzaminów dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych: we wrześniu oraz w grudniu. Najbliższy odbędzie się 26 września.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie zgłoszenia za pomocą strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego w terminie do 26 sierpnia 2023 r. oraz uiszczenie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 600 zł. Godzina i miejsce przeprowadzenia egzaminu zostaną podane co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. (KZW)

Za:

KNF (2023-07-24), Informacje dotyczące egzaminów