Kolejny egzamin brokerski 7 lutego 2023 r.

Komisja Egzaminacyjna dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych informuje, że egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych oraz egzamin dla brokerów reasekuracyjnych odbędzie się 7 lutego 2023 r.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie zgłoszenia za pomocą strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego egzaminy.knf.gov.pl/broker w terminie do 7 stycznia 2023 r. oraz uiszczenie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 600 zł (sześćset złotych) na numer rachunku bankowego KNF.

Kolejne egzaminy planowane są w czerwcu i październiku 2023 roku. (ANT)

Za:

KNF (2022-12-01), Informacje dotyczące egzaminów