Komunikat w sprawie egzaminu dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

Stosownie do § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 879) ogłasza się, że egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych oraz egzamin dla brokerów reasekuracyjnych odbędzie się w dniu

25 października 2022 r.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie zgłoszenia za pomocą strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.
Więcej informacji: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/egzaminy/Informacje_dotyczace_egzaminow_brokerzy