Odbył się egzamin brokerski – znamy wyniki

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował na stronie internetowej wyniki egzaminu brokerskiego przeprowadzonego 2 lipca 2024 r. Do egzaminu podeszło łącznie 140 osób. Wśród nich test zaliczyły 3 osoby, tj. 2%.

Część ubezpieczeniową egzaminu pisało 138 kandydatów, z czego zdało 3, tj. 2%. Do części reasekuracyjnej przystąpiło 2 zdających, nikt nie osiągnął pozytywnego wyniku. Aby zaliczyć egzamin brokerski, trzeba odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 75 ze 100 pytań jednokrotnego wyboru. (MSK)

Za:

UKNF