Odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 20 czerwca 2023 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia kończące 3-letnią kadencję. W swoim wystąpieniu Prezes Zarządu Łukasz Zoń podziękował ustępującym Członkom Władz Stowarzyszenia. Szczególne podziękowania otrzymali niekandydujący do nowych Organów Stowarzyszenia – Pani Weronika Chmielewska, Pan Marek Porczyński, Pan Bernard Rożek, Pan Tadeusz Gabryelak i Pani Aneta Hellberg. Prezes podkreślił, że ich wieloletnia społeczna praca na rzecz środowiska jest godna największego uznania. Do Władz Stowarzyszenia wybrano:
Prezes – Łukasz Zoń
Zarząd:
Prezes – Łukasz Zoń
Wojciech Andrzejewski
Rafał Kaszubowski
Sylwia Kozłowska
Barbara Rożek

Komisja Rewizyjna:
Stanisław Friedel
Michał Gabryelak
Jarosław Oleksy

Do Komisja Etyki Zawodowej wybrano:
Mateusz Bartoszcze
Katarzyna Darewska
Mariusz Guz
Jacek Kliszcz
Ewa Kuczyńska
Zbigniew Łazowski
Elżbieta Skoczylas

 

Na zdjęciu członkowie Zarządu Stowarzyszenia Brokerów – od lewej: Rafał Kaszubowski, Barbara Rożek, Prezes – Łukasz Zoń, Sylwia Kozłowska, Wojciech Andrzejewski