Udostępniono wyniki egzaminu brokerskiego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował na stronie internetowej wyniki egzaminu brokerskiego przeprowadzonego 26 września 2023 r. Do egzaminu podeszły 103 osoby, zaliczyło 38 osób.Część ubezpieczeniową egzaminu pisało 95 kandydatów, z czego zdało 31. Do części reasekuracyjnej przystąpiło 8 zdających, a pozytywny wynik osiągnęło 7 osób.

Egzamin brokerski to test 100 pytań jednokrotnego wyboru z 4 możliwych odpowiedzi. Zaliczenie go wymaga poprawnej odpowiedzi na co najmniej 75 pytań. Nie ma ujemnych punktów za brak odpowiedzi ani za błędną odpowiedź.

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/egzaminy/Brokerzy_ubezpieczeniowi_egzaminy/wyniki_z_egzaminu_broker