Oddział Kontroli Technicznej VdS Schadenverhütung Sp. z o.o. z akredytacją PCA

 

VdS Schadenverhütung Sp. z o.o.
Członek Wspierający – Partner Merytoryczny
Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
W ostatnim czasie nastąpiło wiele znaczących zmian u naszego Członka Wspierającego – Partnera Merytorycznego: VdS Schadenverhütung. Dotychczas funkcjonujący oddział niemieckiego przedsiębiorcy: VdS Schadenverhütung GmbH Sp. z o.o. – Oddział w Polsce został przekształcony w polską firmę: VdS Schadenverhütung Sp. z o.o.Do tej pory VdS Schadenverhütung GmbH Sp. z o.o. – Oddział w Polsce bazował na akredytacji niemieckiej jednostki akredytującej: Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) w zakresie kontroli stałych urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z wymogami normy DIN EN ISO/IEC 17020.

W celu potwierdzenia w Polsce know-how i kompetencji VdS polski Oddział Kontroli Technicznej przystąpił do procedury akredytacji. Akredytacja została udzielona przez niezależny organ państwowy – Polskie Centrum Akredytacji (PCA): www.pca.gov.pl

Oddział Kontroli Technicznej VdS Schadenverhütung Sp. z o.o. jest pierwszą w Polsce akredytowaną jednostką inspekcyjną typu A wg normy PN-EN ISO/IEC 17020 w zakresie kontroli instalacji przeciwpożarowych na podstawie norm/wytycznych: PN-EN, VdS, NFPA, FM, ISO i CEA.


Pełny zakres akredytacji jednostki inspekcyjnej Typu A
Nr AK 036, wydanie 1 z dnia 17 grudnia 2020 r.

dostępny na:
www.pca.gov.pl | www.vds.de/pl
Rodzaje instalacji, które są ujęte w zakresie akredytacji:· instalacje tryskaczowe,

· instalacje zraszaczowe,

· instalacje mgłowe,

· instalacje pianowe,

· instalacje gazowe,

· instalacje inertyzacji,

· instalacje wykrywania eliminacji i gaszenia iskier,

· instalacje hydrantowe,

· instalacje gaszenia kuchni, systemy sygnalizacji pożarowej.

 

 

 

VdS przeprowadza kontrole jako trzecia niezależna strona i wykonuje swoje czynności inspekcyjne bezstronnie. Kontrola skuteczności instalacji po montażu jest bardzo istotna, m.in. dla Inwestora i Ubezpieczyciela w odniesieniu do oceny techniczno-ubezpieczeniowej.

Oddział Kontroli Technicznej VdS obsługuje od wielu lat zarówno polskich, jak i międzynarodowych Klientów. Na całym świecie rzeczoznawcy VdS oceniają rocznie ponad 30.000 instalacji przeciwpożarowych, a spektrum ich działalności nie ogranicza się wyłącznie do działań kontrolno-certyfikujących.

Więcej informacji otrzymają Państwo kontaktując się bezpośrednio z Oddziałem Kontroli Technicznej VdS:

Tel. 22 546 93 00

E-mail: warszawa@vds.de

www.vds.de/pl

www.vds.de/szkolenia

www.vds.de/wytyczne

www.linkedin.com/company/vdspolska