Wyniki egzaminu brokerskiego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował na stronie internetowej wyniki egzaminu brokerskiego przeprowadzonego 18 lipca 2023 r. Do egzaminu podeszły w sumie 83 osoby, w tym jedna została wykluczona. Z tej grupy test zaliczyły 44 osoby, tj. 53%. Część ubezpieczeniową egzaminu pisało 65 kandydatów, z czego zdało 31, tj. 48%. Do części reasekuracyjnej przystąpiło 18 zdających, a pozytywny wynik osiągnęło 13 osób, tj. 72%.

Egzamin brokerski to test 100 pytań jednokrotnego wyboru z 4 możliwych odpowiedzi. Zaliczenie go wymaga poprawnej odpowiedzi na co najmniej 75 pytań. Nie ma ujemnych punktów za brak odpowiedzi ani za błędną odpowiedź. (ANT)

Za:

UKNF