Wytyczne VdS – międzynarodowe standardy z zakresu ochrony przeciwpożarowej i techniki bezpieczeństwa

Wytyczne VdS – międzynarodowe standardy z zakresu ochrony przeciwpożarowej i techniki bezpieczeństwa

Integralny koncept bezpieczeństwa naszego Partnera Merytorycznego (Członka Wspierającego) VdS Schadenverhütung Sp. z o.o. (www.vds.de/pl) opiera się w szczególności na wytycznych techniczno-ubezpieczeniowych VdS, których podstawą są badania i testy przeprowadzane w laboratoriach VdS w Kolonii (Niemcy).

Wydawnictwo VdS dysponuje ponad 600 publikacjami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, cyberbezpieczeństwa, zapobieganiu szkodom w zakładach przemy­słowych i przedsiębiorstwach, a także przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami poświęconymi tematyce antywłamaniowej. W języku polskim jest już dostępne ponad 30 tytułów wytycznych VdS (www.vds.de/wytyczne), które zostały opracowane i dostosowane do najnowszego stanu wiedzy przez rzeczoznawców z polskiego Oddziału Kontroli Technicznej VdS.

Optymalna ochrona przeciwpożarowa obejmuje wiele różnorodnych działań na każdym etapie realizacji instalacji przeciwpożarowych:

ñ          Projekt instalacji wykonany wg wytycznych VdS

ñ          Wykonanie instalacji przez firmę z Certyfikatem VdS

ñ          Odpowiednia eksploatacja i serwis zgodnie z wytycznymi VdS

ñ          Kontrole (pierwsza i okresowe) wykonane przez niezależną akredytowaną jednostkę inspekcyjną

W związku z dużym zainteresowaniem branży ubezpieczeniowej usługami oferowanymi przez VdS, nasz Partner Merytoryczny udostępnił dla Państwa do bezpłatnego pobrania wytyczne VdS dotyczące instalacji fotowoltaicznych:

Dodatkowo podczas tegorocznego Kongresu Brokerów przy stoisku VdS będziecie Państwo mieli możliwość zamówienia wytycznych techniczno-ubezpieczeniowych VdS w specjalnych cenach dostępnych tylko dla uczestników Kongresu!

Poniżej zamieszczamy pełną listę publikacji dostępnych w języku polskim.