Zaświadczenia dla uczestników szkoleń 29 września i 4 października

Zapraszamy osoby, które 29 września 2022 uczestniczyły w szkoleniu w trybie transmisji internetowej i zaliczyły test, do pobierania certyfikatów potwierdzających udział w tymże szkoleniu. Certyfikat wystawiany jest w formie pliku PDF opatrzonego podpisem cyfrowym wystawcy.

Certyfikaty dostępne są pod adresem http://polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=167 – należy zalogować się do strony, podając login i hasło identyczne jak w przypadku logowania do szkolenia.

  

Osoby, które uczestniczyły w szkoleniu 4 października 2022 (i zaliczyły test), mogą pobierać certyfikaty pod adresem:

http://polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=168 – należy zalogować się do strony, podając login i hasło identyczne jak w przypadku logowania do szkolenia.