23 kwietnia odbędzie się egzamin dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych