Sprawozdanie z działalności Rzecznika Finansowego za 2023 r.

Na stronie internetowej Rzecznika Finansowego opublikowano sprawozdanie z jego działalności za 2023 rok, prezentujące zarówno faktograficzne wydarzenia, jak również trendy w zakresie reklamacji składanych przez klientów podmiotów rynku finansowego oraz obszary, w których konsumenci potrzebowali szczególnej pomocy i wsparcia.

Raport dostępny jest pod adresem: https://rf.gov.pl/2024/04/02/sprawozdanie-z-dzialalnosci-rzecznika-finansowego-za-2023-r/