71% kandydatów ze zdanym egzaminem brokerskim

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował na stronie internetowej wyniki egzaminu brokerskiego przeprowadzonego 5 grudnia 2023 r. Do egzaminu podeszło 177 osób, 173 do części ubezpieczeniowej, a 4 do reasekuracyjnej. Łącznie egzamin zdało 126 osób, tj. 71%. Część ubezpieczeniową zaliczyły 122 osoby, tj. 70,5%, a reasekuracyjną 4 osoby, czyli 100% zdających tę część egzaminu. Aby zaliczyć egzamin brokerski, trzeba odpowiedzieć poprawnie na 75 ze 100 pytań jednokrotnego wyboru.