KNF opublikował Raport o stanie rynku brokerskiego 2022

Najistotniejsze fakty zawarte w Raporcie
Liczba zarejestrowanych brokerów na ostatni dzień 2022 roku u wyniosła 1478, w tym 1420 podmiotów wykonywało działalność w zakresie ubezpieczeń, 58 podmiotów działało w zakresie reasekuracji.

Liczba wydanych zezwoleń na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń w 2022 r. była wyższa niż w latach 2020 – 2021, ale zdecydowanie niższa niż w latach 2018 – 2019. W porównaniu do roku 2021 nastąpił wzrost o 14%, a w stosunku do roku 2019 spadek o blisko 22%.

Głównym źródłem przychodu z działalności brokerskiej są prowizje uzyskiwane od zakładów ubezpieczeń. W 2022 roku całkowite przychody brokerów z tego tytułu wyniosły 2 095 484 168 zł, co oznacza wzrost przychodów w stosunku do roku poprzedniego o 15,5%. Jest to kolejny rok ze wzrostem dynamiki w porównaniu do ostatnich lat, szczególnie jeśli uwzględniony zostanie spadek liczby zarejestrowanych i działających brokerów w badanym okresie (0,3%).

Średnia prowizja przypadająca na brokera wyniosła w 2022 roku 9,2% wysokości ulokowanej składki w dziale I oraz 17% w dziale II, ogólnie w dziale I i II – 15,2%. Z powyższych danych wynika, iż w porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost średniej prowizji w dziale I o 0,4% oraz spadek średniej prowizji w dziale II o 0,7%.

Jeśli chodzi o ocenę współpracy z zakładami ubezpieczeń, to najwyższe noty uzyskały Ergo Hestia, Warta i PZU. W firmach tych brokerzy ulokowali składki o największej sumarycznej wartości.

Raport do pobrania w formie pliku PDF