Kompleksowe szkolenie dotyczące ESG

W odpowiedzi na zainteresowanie ze strony brokerów, na platformie szkoleniowej Stowarzyszenia Brokerów udostępniliśmy kompleksowe szkolenie pt. . „Jak w praktyce wprowadzić ESG do działalności brokera ubezpieczeniowego i efektywnie raportować?”.

Co to jest ESG? Kogo dotyczy ESG? Dlaczego ESG jest ważne? Jak wdrażać ESG w organizacji?

O ESG mówi się ostatnio dużo i często. Głównie w aspekcie raportowania lub finansowania gospodarki.

E– environmental  ( środowisko),

– social  (uwarunkowanie społeczne)

G– governance  (ład korporacyjny).

Raportowanie niefinansowe  to nie jest tylko przykry obowiązek, ale szansa i przewaga konkurencyjna, bo wokół ESG warto budować wartość firmy. Instytucje  finansowe będą sprawdzać portfele swoich klientów pod kątem wskaźników ESG, a te organizacje, które nie będą w stanie dostarczyć odpowiednich danych, ostatecznie za to zapłacą, bo dla nich oferta kredytowa czy ubezpieczeniowa będzie trudniej dostępna i znacznie droższa.

 

Więcej szczegółów: kliknij tutaj…