Konferencja 18 kwietnia

icon-clock-o
Termin:
18.04.2023, godz. 9:30-14.00

Loguj:

icon-eye
Temat:

“Pięć lat nowej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń” – podejście polskie i międzynarodowe

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy, którzy rozwiążą test, otrzymają zaświadczenie o ukończeniu 2-godzinnego szkolenia. Test będzie dotyczył wyłącznie wykładów prowadzonych w języku polskim (pierwszy blok Konferencji).

 

Nie mam konta na nowej platformie
fa-long-arrow-right

 

 

 

 

agenda_konferencji_sgh

 

UWAGA: Po zakończeniu konferencji dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu spotkania

Test będzie dostępny w czasie 1 godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną Państwu przekazane drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na platformę szkoleniową. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie nowa.polbrokers.pl (w dziale z aktualnościami).
Certyfikaty będą zaświadczały zdobycie 2 godzin szkoleń, które można dopisać do puli szkoleń obowiązkowych dla Dystrybutorów Ubezpieczeń.