Platforma szkoleniowa – rejestracja

Nasza platforma szkoleniowa wymaga założenia konta – jest to proces jednorazowy. Posiadając konto, będą Państwo mieli możliwość kupowania dostępu do kolejnych szkoleń, a także możliwość śledzenia historii odbytych szkoleń, pobierania zaświadczeń itp.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Stowarzyszenie”).

 

Celem przetwarzania Twoich danych jest prowadzenie działalności przez Stowarzyszenie polegającej w szczególności na prowadzeniu przez nie działalności szkoleniowej (wykonywaniu usług szkoleniowych), analizie opinii na temat takiej działalności, działalności marketingowej dotyczącej Stowarzyszenia, a także ustaleniu, obronie i dochodzeniu roszczeń, zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania danych, tworzeniu zestawień, analiz, statystyk, a także wykonywaniu obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu w związku z prowadzoną przez nie działalnością.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, prawo do ich przenoszenia, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Poszczególne uprawnienia mogą ulegać ograniczeniu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie kliknij TUTAJ.

 

Prosimy o uważne wypełnienie rubryk dotyczących danych osobowych – informacje te będą wykorzystywane przy wystawianiu zaświadczeń o odbytych szkoleniach

 

Dane uczestnika platformy szkoleniowej:

 

 

Imię i nazwisko:
 
Data urodzenia:
 
PESEL:
 
Email:   
 
Telefon:   
 
  Jestem członkiem Stowarzyszenia i mam opłaconą składkę członkowską za bieżący rok
 

 

Login i hasło powinny składać się z co najmniej 6 znaków – dopuszczalne są wielkie
i małe litery (bez polskich znaków) oraz cyfry.

Login:   
 
Hasło:   
 
Potwierdzenie hasła:   
 

 
 

Prosimy o uważne wypełnienie poniższych rubryk – dane te będą wykorzystywane przy wystawianiu dokumentów finansowych oraz zaświadczeń o odbytych szkoleniach

Dane firmy

 
Nazwa firmy:   
 
Ulica, nr domu i lokalu:   
 
Kod pocztowy:   
 
Miasto:   
 
NIP:   
 
 
 
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji szkolenia on-line