Nasz Członek wspierający i Partner merytoryczny: VdS Schadenverhütung Sp. z o.o. oferuje kolejną edycję szkoleń i warsztatów w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Od 2014 roku Centrum Edukacji VdS Schadenverhütung Sp. z o.o. stale udoskonala swój cykl szkoleń i warsztatów z zakresu ochrony przeciwpożarowej i techniki bezpieczeństwa. Szkolenia bazują przede wszystkim na aktualnych przepisach, regulacjach oraz wytycznych technicznoubezpieczeniowych VdS i na innych standardach: PN-EN, NFPA, FM, ISO, CEA: www.vds.de/szkolenia.

W 2024 roku Centrum Edukacji VdS oferuje szkolenia i warsztaty od 1- do 4-dniowych, o tematyce:

  • stałych urządzeń gaśniczych wodnych,
  • instalacji tryskaczowych,
  • instalacji mgły wodnej,
  • stałych urządzeń gaśniczych gazowych,
  • instalacji syste­mów sygnalizacji pożarowej,
  • a także projektowe warsztaty w zakresie obliczeń hydraulicznych.

Prelegentami szkoleń są rzeczoznawcy VdS z Oddziału Kontroli Technicznej VdS Schadenverhütung Sp. z o.o. – pierwszej w Polsce akredytowanej jednostki inspekcyjnej typu A wg normy PN-EN ISO/IEC 17020 w zakresie kontroli instalacji przeciwpożaro­wych na podstawie norm/wytycznych: PN-EN, VdS, NFPA, FM Global, ISO, CEA. Pełny zakres akredytacji (AK 036): vds.de/pl „Akredytacja” | pca.gov.pl.

W trakcie intensywnych szkoleń VdS i dzięki kompleksowemu połączeniu teorii z praktyką w krótkim czasie Uczestnicy zdobywają cenne kwalifikacje i umiejętności. Podczas szkoleń i warsztatów prelegenci sięgają do praktycz­nych przykładów, pokazów instalacji demonstracyjnych, dyskusji i doświadczeń z przeprowadzanych kontroli instalacji przeciwpożarowych. Oprócz wykładów i części praktycznych Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały edukacyjne oraz pu­blikacje/wytyczne VdS z danego zakresu tematycznego.

Szkolenia i warsztaty są dedykowane szerokiemu spektrum Odbiorców: zarówno Osobom zajmującym się montażem, kontrolą, konserwacją lub użytkowaniem instalacji przeciwpo­żarowych, Pracownikom firm wykonawczych, jak i Osobom z branży ubezpieczeniowej, Projektan­tom, lub Właścicielom firm.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat oferty Centrum Edukacji VdS zamieszczonymi w broszurze:

 

Oferta szkoleń i warsztatów VdS 2024

 

Powyższą broszurę można pobrać za pomocą niniejszego linku