Wyniki egzaminu brokerskiego

51% kandydatów ze zdanym egzaminem brokerskim

Część ubezpieczeniową egzaminu zakończyło z pozytywnym wynikiem 47% zdających, zaś część reasekuracyjną – 100% kandydatów.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował wyniki egzaminu brokerskiego przeprowadzonego 13 lutego 2024 r.  W egzaminie udział wzięły 63 osoby – 59 w części ubezpieczeniowej, 4 w części reasekuracyjnej. Egzamin zdały 32 osoby. Część ubezpieczeniową zaliczyło 28 osób, a reasekuracyjną – 4 osoby.

Warunkiem zdania egzaminu brokerskiego jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na min. 75 ze 100 pytań.

Za:

UKNF