Ochrona sygnalistów – nowe obowiązki pracodawców

Dyrektywa UE o ochronie sygnalistów obowiązująca od 17.12.2021r nie została w Polsce implementowana ustawą do krajowego porządku prawnego  co powoduje nałożenie na nasz kraj znaczącej kary finansowej. MRPiPS, które od stycznia br. priorytetowo traktuje ten problem, ma już gotowy  projekt ustawy o ochronie sygnalistów i deklaruje jej wprowadzenie do końca I kwartału 2024r. a organizacje do tego zobowiązane będą miały 3 miesiące na wdrożenie systemu whisteblowingu.

 

Taki obowiązek będą miały instytucje publiczne, instytucje prywatne zatrudniające powyżej 50 osób oraz wszystkie podmioty objęte ustawą AML     ( tzw. podmioty obowiązane) nie zależnie od poziomu zatrudnienia. Dotyczy to również pośredników ubezpieczeniowych: agenci, brokerzy. Dostosowanie firmy do wymogów prawnych w kwestii ochrony sygnalistów jest znaczącym wyzwaniem organizacyjnym, logistycznym, czy dokumentacyjnym dla wszystkich adresatów ustawy, a podejmowane na ostatnią chwilę, bez wymaganych kompetencji i pod presją czasu jest działaniem obarczonym dużym ryzykiem, a dodatkowo brak wprowadzenia obowiązkowych rozwiązań skutkuje sankcjami karnymi. Czy organizację stać na takie ryzyko?

 

Stowarzyszenie chcąc pomóc swoim członkom w tym zakresie, udostępnia szkolenie pt. „Ochrona sygnalistów – nowe obowiązki pracodawców”, prowadzone przez p. Teresę Grabowską, które wskazuje niezbędne działania jakie należy podjąć  tzn. opracowanie i wdrożenie procedury umożliwiającej dokonywanie zgłoszeń nieprawidłowości, udostępnienie kanałów do ich zgłaszania oraz wprowadzenie rozwiązania zabezpieczające autorów tych zgłoszeń przed potencjalną zemsta przełożonych. Dodatkowo jest również zaprezentowany praktyczny przykład wdrożenia omawianych przepisów w firmie, niezbędna dokumentacja oraz ocena wszystkich wewnętrznych kanałów zgłoszeń.

 

Warto pamiętać, że do nieprawidłowości może dojść w każdym miejscu pracy i tylko od odpowiedniego podejścia pracodawcy zależy, czy takie problemy będą zgłaszane i rozwiązywane wewnętrznie, czy zostaną upublicznione, przyczyniając się do strat wizerunkowych i finansowych.

 

Dlatego jeżeli w Twojej firmie nie ma mechanizmów umożliwiających zgłaszanie zauważonych nieprawidłowości,  warto zająć się jak najszybciej bo SYGNALIŚCI SĄ ZA PROGIEM!

 

Uwaga! Szkolenie nie wlicza się do puli obowiązkowych szkoleń zawodowych dla dystrybutorów ubezpieczeń. Nie wystawiamy za nie zaświadczeń.

Szkolenie trwa 2 godziny.

Szkolenie jest bezpłatne dla członków Stowarzyszenia z opłaconą składką za 2024 rok. Cena szkolenia dla pozostałych osób: 100 zł.

 

Aby skorzystać z dostępu do omawianego szkolenia, należy posiadać aktywne konto na naszej platformie szkoleniowej. Osoby, które nie mają jeszcze takiego konta, powinny zarejestrować się. Prosimy wybrać jedną z opcji z podanego niżej schematu, by przejść do logowania, lub do rejestracji na platformie szkoleniowej.

Nie mam konta na platformie fa-long-arrow-right PROSIMY O ZAŁOŻENIE KONTA NA PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ A NASTĘPNIE (PO ZALOGOWANIU) O REJESTRACJĘ NA SZKOLENIA (W ZAŁADCE „DOSTĘPNE SZKOLENIA”)<br
Mam konto na platformie fa-long-arrow-right PROSIMY O ZALOGOWANIE SIĘ I O REJESTRACJĘ NA SZKOLENIA (W ZAŁADCE „DOSTĘPNE SZKOLENIA”)<br

 

Szkolenie „Ochrona sygnalistów – nowe obowiązki pracodawców” znajduje się w zakładce „Dostępne szkolenia”, obok innych, aktualnie oferowanych szkoleń online.