Raport o stanie rynku brokerskiego 2021

Zachęcamy do zapoznania się  z raportem o stanie rynku brokerskiego w 2021 roku, opublikowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Raport o Stanie Rynku Brokerskiego w 2021 roku został przygotowany w oparciu o informacje i dane przekazywane przez brokerów ubezpieczeniowych i brokerów reasekuracyjnych w sprawozdaniach z działalności brokerskiej. Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2022 r., poz. 905) przewiduje obowiązek przedstawienia przez brokerów Komisji Nadzoru Finansowego sprawozdania do celów nadzoru. Szczegółowe zasady sprawozdawczości brokerskiej zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie sprawozdania z działalności brokerskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1963).

Raport dostępny jest pod niniejszym linkiem.