VdS Schadenverhütung Sp. z o.o. – nasz Członek wspierający – Partner merytoryczny Centrum Edukacji VdS – Kompleksowa forma usług szkoleniowych

Nasz Członek wspierający – Partner merytoryczny VdS Schadenverhütung Sp. z o.o. jest liderem w zakresie ochrony przeciwpoża­rowej. Dla VdS nowy rok rozpoczął się kolejnym cyklem szkoleń, warsztatów i konferencji, podczas których VdS chętnie dzieli się swoim know-how i doświadczeniem. Centrum Edukacji VdS oferuje szkolenia o tematyce ochrony przeciwpo­żarowej i techniki bezpieczeństwa, które bazują przede wszystkim na aktualnych przepisach prawnych, wytycznych technicznoubezpieczeniowych VdS, jak i na innych standardach: PN-EN, NFPA, FM, ISO, CEA: www.vds.de/szkolenia. Prelegentami szkoleń są rzeczoznawcy VdS z Oddziału Kontroli Technicznej, których wiedza opiera się głównie na doświadczeniu z przeprowadzonych kontroli i odbiorów instalacji przeciwpożarowych. W trakcie szkoleń prelegenci odnoszą się do praktycznych przykładów oraz  instalacji demonstracyjnych.

 

Oferta edukacyjna skierowana jest nie tylko do branży technicznej, ale również do branży ubezpieczeniowej. W szkoleniach i warsztatach naszego Członka wspierającego – Partnera merytorycznego uczestniczą między innymi:

 • pracownicy firm projektowych, firm wykonawczych i firm budowlanych,
 • pracownicy pracowni architektonicznych,
 • przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej oraz innych urzędów i instytucji z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • inwestorzy,
 • użytkownicy instalacji przeciwpożarowych,
 • rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż.,
 • inżynie­rowie ds. oceny ryzyka,
 • pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych,
 • brokerzy ubezpieczeniowi,
 • specjaliści ds. szkód majątkowych,
 • przedstawiciele oraz agenci ubezpieczeniowi.

 

W 2023 roku Centrum Edukacji VdS zaplanowało szkolenia oparte na wytycznych techniczno-ubezpieczeniowych o tematyce: stałych urządzeń gaśniczych wodnych, instalacji tryskaczowych, instalacji mgły wodnej, stałych urządzeń gaśniczych gazowych, instalacji syste­mów sygnalizacji pożarowej, ochrony odgromowej, a także warsztaty projektowe w zakresie obliczeń hydraulicznych. Więcej informacji: www.vds.de/szkolenia.

 

Z całą pewnością należy wyróżnić szkolenie „Ochrona odgromowa i ochrona przed przepięciami”, po którym uczestnicy mają możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień Certyfikowanego Specjalisty ds. Ochrony Odgromowej VDE/VdS. Szkolenie powstało we współpracy z niemieckim stowarzyszeniem VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.),  ABB (Ausschuss für Blitzschutz und Blitzforschung).

 

Tegoroczny Kongres Brokerów będzie doskonałą okazją do uzyskania szczegółowych informacji o szkoleniach i warsztatach VdS przy stoisku naszego Partnera merytorycznego: VdS Schadenverhütung.

 

Kalendarium szkoleń i warsztatów VdS w 2023 roku (wytyczne w materiałach s…owych)