Rejestracja na 24.11

icon-clock-o
Termin:
24.11.2022, godz. 11:00-13.00

Loguj:

icon-eye
Temat:
Sytuacja ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i nowe trendy na rynku.
Szkolenie współorganizowane przez MediSky International

 

MediSky

 

UWAGA! Uruchomiliśmy nowa platfrormę szkoleniowa Stowarzyszenia Brokerów. Niezbędne jest założenie konta na platformie – od tej pory rejestracja na kolejne szkolenia będzie uproszczona i będzie sprowadzała się do kliknięcia jednego linku. Platforma daje również możliwość śledzenia postępów (zliczanie liczby godzin szkoleń, które można wliczyć do puli szkoleń obowiązkowych dla Dystrybutorów Ubezpieczeń).
 
Osoby, które założą konto na nowej platformie szkoleniowej, będą mogły przejść do zakładki „Moje szkolenia”, a w niej do podpunktu „Dostępne szkolenia” – w zakładce tej znajduje się link, umożliwiający rezerwację udziału w niniejszym szkoleniu. Po jego kliknięciu pojawi się potwierdzenie rejestracji oraz informacja o konieczności dokonania przelewu na nasze konto.

 

Agenda


1. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne receptą na niewydolność publicznej opieki zdrowotnej
2. Ubezpieczenie zdrowotne a abonament medyczny – podobieństwa i różnice
3. Ubezpieczenia zdrowotne – majątkowe czy osobowe?, grupowe czy indywidualne?
4. Organizacja i finansowanie usług podmiotu leczniczego jako świadczenie ubezpieczyciela
5. Relacja pacjent-podmiot leczniczy- ubezpieczyciel i jego agent
6. Telemedycyna wyzwaniem i szansą dla rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

 

UWAGA: Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia.

Test będzie dostępny w czasie 1 godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną Państwu przekazane drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na platformę szkoleniową. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie nowa.polbrokers.pl (w dziale z aktualnościami).
Certyfikaty będą zaświadczały zdobycie 4 godzin szkoleń, które można dopisać do puli szkoleń obowiązkowych dla Dystrybutorów Ubezpieczeń.

 

 

icon-pencil-square-o
Forma:

Szkolenie w siedzibie Stowarzyszenia:
fa-long-arrow-right
na okres pandemii zamknęliśmy możliwość udziału w szkoleniach w tym trybie

Nie mam konta na nowej platformie
fa-long-arrow-right

Mam konto na nowej platformie
fa-long-arrow-right

icon-pencil-square-o
Prowadzący:

prof. UG dr hab. Dorota Maśniak – radca prawny – specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym (prywatnym i publicznym) Autorka ponad stu publikacji z zakresu prawa ubezpieczeniowego, cywilnego, finansowego, wykładowca akademicki, szkoleniowiec, V-ce Prezes Consortium – CEE Company Law Network, członek AIDA Polska i SECOLA.

 

 

Informujemy o możliwości zadawania pytań prowadzącym przed i w trakcie szkolenia. Pytania można nadsyłać do 23 listopada na adres e-mail: polbrokers@nowa.polbrokers.pl. W trakcie szkolenia pod transmisją będzie znajdował się przycisk „Zgłoś pytanie”.

Osoby które zarejestrowały się na szkolenie prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 94 1020 1156 0000 7802 0006 8163.

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko szkolącego się, szkolenie 24.11.2022 r.

Wpłaty przyjmujemy do 23.11.2022 r.

  
Szkolenia oferowane przez Stowarzyszenie są kierowane do następujących grup:

· pośrednicy ubezpieczeniowi – w szczególności brokerzy ubezpieczeniowi,

· kandydaci na pośredników ubezpieczeniowych,

· osoby pracujące w instytucjach rynku ubezpieczeniowego,

· osoby pracujące w instytucjach okołorynkowych.
 
Cena szkolenia: 150 zł dla członków Stowarzyszenia, 200 zł dla pozostałych osób

 

Rejestracja

Aby rozpocząć rejestrację, należy kliknąć na przycisku „Prosimy o rejestrację”, znajdującym się na niniejszej podstronie serwisu, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

Po zaksięgowaniu wpłaty (o ile jest wymagana_ otrzymają Państwo potwierdzenie aktywacji konta oraz wskazówki dotyczące sposobu logowania się na stronie szkolenia. Wiadomość zawierająca te informacje zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.