Rejestracja na szkolenie 6 grudnia

icon-clock-o
Termin:
6.12.2022, godz. 11:00-15.00

Loguj:

icon-eye
Temat:
Nowe technologie w działalności brokerskiej. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach nadzoru nad działalnością dystrybutorów ubezpieczeń

 

UWAGA! Uruchomiliśmy nowa platfrormę szkoleniowa Stowarzyszenia Brokerów. Niezbędne jest założenie konta na platformie – od tej pory rejestracja na kolejne szkolenia będzie uproszczona i będzie sprowadzała się do kliknięcia jednego linku. Platforma daje również możliwość śledzenia postępów (zliczanie liczby godzin szkoleń, które można wliczyć do puli szkoleń obowiązkowych dla Dystrybutorów Ubezpieczeń).
 
Osoby, które założą konto na nowej platformie szkoleniowej, będą mogły przejść do zakładki „Moje szkolenia”, a w niej do podpunktu „Dostępne szkolenia” – w zakładce tej znajduje się link, umożliwiający rezerwację udziału w niniejszym szkoleniu. Po jego kliknięciu pojawi się potwierdzenie rejestracji oraz informacja o konieczności dokonania przelewu na nasze konto.

 

Agenda

1. Pojęcie Insurtech – to termin odnoszący się do ubezpieczeniowych firm technologicznych, które świadczą innowacyjne usługi ubezpieczeniowe oparte na technologii informacyjnej (IT). InsurTech jest częścią FinTech, czyli przedsiębiorstw technologicznych świadczących usługi innowacyjne dla całego rynku finansowego (bankowego, ubezpieczeniowego, inwestycyjnego).
2. Istota i zastosowanie nowych technologii w ubezpieczeniach – doświadczenia zagranicznych i polskich dystrybutorów w tym zakresie
– Agregatorzy rynku i pośrednicy oferujący porównywarki ubezpieczeń;
– Cyfrowe doradztwo i sztuczna inteligencja;
– Cyfrowe ubezpieczenia Cross Sellers;
– Ubezpieczenia społecznościowe peer-to-peer;
– Big Data Analytics i generowanie danych klientów;
– Internet rzeczy (IoT);
– Blockchain i Smart Contracts.
3. Korzystanie z nowych technologii przez zakłady ubezpieczeń i brokera a sytuacja ich klientów – naruszenie prywatności konsumentów, problem z autonomią stron przy zawieraniu umów, a także zagrożenie segmentyzacją klientów oraz ich dyskryminacja.
4. Roboporada a odpowiedzialność cywilnoprawna.
5. Aspekty prawne sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja a osobowość prawna, odpowiedzialność za szkody.
6. Smart Contracts. Wyzwania związane ze sporami powstałymi na ich podstawie.
7. Cyfrowy ekosystem – współpraca dystrybutorów ubezpieczeń z przedsiębiorstwami technologicznymi innych branż.
8. Outsourcing ubezpieczeniowy.
9. Rola KNF we wprowadzaniu nowych regulacji. Innovation Hub oraz Regulatory Sandbox.
10. Bariery w zakresie rozwoju nowych technologii w Polsce – Problemy wynikające z restrykcyjnych przepisów dotyczących outsourcingu; zamiana dokumentów w formie papierowej na ich odpowiedniki cyfrowe; brak pewności prawnej w zakresie innowacji finansowych (także zakresie działania platform crowdfundingowych w Polsce) i inne.
11. Postępowanie kontrolne brokera dokonywane przez EIOPA i KNF – orzecznictwo Sądów.

 

UWAGA: Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia.

Test będzie dostępny w czasie 1 godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną Państwu przekazane drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na platformę szkoleniową. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie nowa.polbrokers.pl (w dziale z aktualnościami).
Certyfikaty będą zaświadczały zdobycie 4 godzin szkoleń, które można dopisać do puli szkoleń obowiązkowych dla Dystrybutorów Ubezpieczeń.

 

 

icon-pencil-square-o
Forma:

Szkolenie w siedzibie Stowarzyszenia:
fa-long-arrow-right
na okres pandemii zamknęliśmy możliwość udziału w szkoleniach w tym trybie

Nie mam konta na nowej platformie
fa-long-arrow-right

Mam konto na nowej platformie
fa-long-arrow-right

icon-pencil-square-o
Prowadzący:

dr hab. prof. UEK Monika Szaraniec – specjalistka w zakresie prawa gospodarczego publicznego, w szczególności prawa ubezpieczeń gospodarczych; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Instytut Prawa, Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy.

 

 

Informujemy o możliwości zadawania pytań prowadzącym przed i w trakcie szkolenia. Pytania można nadsyłać do 5 grudnia na adres e-mail: polbrokers@nowa.polbrokers.pl. W trakcie szkolenia pod transmisją będzie znajdował się przycisk „Zgłoś pytanie”.

Osoby które zarejestrowały się na szkolenie prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 94 1020 1156 0000 7802 0006 8163.

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko szkolącego się, szkolenie 6.12.2022 r.

Wpłaty przyjmujemy do 5.12.2022 r.

  
Szkolenia oferowane przez Stowarzyszenie są kierowane do następujących grup:

· pośrednicy ubezpieczeniowi – w szczególności brokerzy ubezpieczeniowi,

· kandydaci na pośredników ubezpieczeniowych,

· osoby pracujące w instytucjach rynku ubezpieczeniowego,

· osoby pracujące w instytucjach okołorynkowych.
 

Ceny szkoleń (brutto) wyglądają następująco:

Typ (liczba) Członek Stowarzyszenia Osoba spoza Stowarzyszenia
1 szkolenie 250 zł 350 zł
pakiet 5 szkoleń 1050 zł 1700 zł
pakiet 10 szkoleń 1750 zł 2800 zł

 

Nowi brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę – 100 zł za szkolenie.

 

Rejestracja

Aby rozpocząć rejestrację, należy kliknąć na przycisku „Prosimy o rejestrację”, znajdującym się na niniejszej podstronie serwisu, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

Po zaksięgowaniu wpłaty (o ile jest wymagana) otrzymają Państwo potwierdzenie aktywacji konta oraz wskazówki dotyczące sposobu logowania się na stronie szkolenia. Wiadomość zawierająca te informacje zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.