Rejestracja na szkolenie 15 marca 2023

icon-clock-o
Termin:
15.03.2023, godz. 11:00-15.00

Loguj:

icon-eye
Temat:

Wykorzystanie ubezpieczeń w planowaniu sukcesji – czyli słów kilka o styku prawa ubezpieczeniowego i spadkowego

 

UWAGA! Uruchomiliśmy nowa platfrormę szkoleniowa Stowarzyszenia Brokerów. Niezbędne jest założenie konta na platformie – od tej pory rejestracja na kolejne szkolenia będzie uproszczona i będzie sprowadzała się do kliknięcia jednego linku. Platforma daje również możliwość śledzenia postępów (zliczanie liczby godzin szkoleń, które można wliczyć do puli szkoleń obowiązkowych dla Dystrybutorów Ubezpieczeń).
 
Osoby, które założą konto na nowej platformie szkoleniowej, będą mogły przejść do zakładki „Moje szkolenia”, a w niej do podpunktu „Dostępne szkolenia” – w zakładce tej znajduje się link, umożliwiający rezerwację udziału w niniejszym szkoleniu. Po jego kliknięciu pojawi się potwierdzenie rejestracji oraz informacja o konieczności dokonania przelewu na nasze konto.

 

Agenda

Bezpowrotnie minęły czasy, kiedy w sprawach spadkowych operowaliśmy w zasadzie jedynie w ramach przepisów kodeksu cywilnego z księgi IV. W dzisiejszej rzeczywistości społeczno-gospodarczej klienci coraz częściej oczekują od nas rozwiązań nieszablonowych. To zaś dało asumpt do powstania – szczególnie w Ameryce Północnej i krajach Europy Zachodniej – nowej gałęzi rynku ubezpieczeń na życie.
W Polsce dopiero raczkujemy w tym zakresie, szczególnie gdy chodzi o regulacje prawne i reguły orzecznicze związane z takimi zagadnieniami jak relacje prawa ubezpieczeniowego do prawa spadkowego.
Celem szkolenia będzie przedstawienie uczestnikom możliwości, jakie stwarzają ubezpieczenia osobowe w kontekście planowania sukcesji (zasad dziedziczenia majątku po śmierci ubezpieczonego). W szczególności okazują się one niezwykle przydatne w sprawach niestandardowych – w przypadku skomplikowanej sytuacji rodzinnej albo w ramach „zabezpieczenia” części majątku przed konsekwencjami decyzji biznesowych. Są one również wciąż atrakcyjnym instrumentem z punktu widzenia prawa podatkowego.

Spis poruszanych zagadnień

1. Podstawowe zasady dziedziczenia w prawie polskim.
   1.1. Dziedziczenie ustawowe i testamentowe.
   1.2. Ograniczenia swobody decydowania o losie majątku po śmierci.
2. Relacje między prawem spadkowym a prawem ubezpieczeniowym.
3. Ubezpieczenie na życie spadkodawcy a dziedziczenie.
4. Ubezpieczenia wiatykalne i umowy wiatykalne.
5. Świadczenia z ubezpieczeń wiatykalnych i ubezpieczeń z UFK a prawo do zachowku.
6. Ubezpieczenia wiatykalne a podatki.
7. Ubezpieczenia a zobowiązania (długi) spadkodawcy.

 

UWAGA: Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia.

Test będzie dostępny w czasie 1 godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną Państwu przekazane drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na platformę szkoleniową. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie nowa.polbrokers.pl (w dziale z aktualnościami).
Certyfikaty będą zaświadczały zdobycie 4 godzin szkoleń, które można dopisać do puli szkoleń obowiązkowych dla Dystrybutorów Ubezpieczeń.

 

 

icon-pencil-square-o
Forma:

Szkolenie w siedzibie Stowarzyszenia:
fa-long-arrow-right
na okres pandemii zamknęliśmy możliwość udziału w szkoleniach w tym trybie

Nie mam konta na nowej platformie
fa-long-arrow-right

Mam konto na nowej platformie
fa-long-arrow-right

icon-pencil-square-o
Prowadzący:

Dawid Rogoziński – prawnik i nauczyciel akademicki w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, absolwent tego wydziału. W działalności naukowej i zawodowej specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym i bankowym (jego cywilistycznych aspektach) oraz prawie konsumenckim.

 

 

Informujemy o możliwości zadawania pytań prowadzącym przed i w trakcie szkolenia. Pytania można nadsyłać do 14 marca na adres e-mail: polbrokers@nowa.polbrokers.pl. W trakcie szkolenia pod transmisją będzie znajdował się przycisk „Zgłoś pytanie”.

Osoby które zarejestrowały się na szkolenie prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 94 1020 1156 0000 7802 0006 8163.

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko szkolącego się, szkolenie 14.03.2023 r.

Wpłaty przyjmujemy do 8.03.2023 r.

  
Szkolenia oferowane przez Stowarzyszenie są kierowane do następujących grup:

· pośrednicy ubezpieczeniowi – w szczególności brokerzy ubezpieczeniowi,

· kandydaci na pośredników ubezpieczeniowych,

· osoby pracujące w instytucjach rynku ubezpieczeniowego,

· osoby pracujące w instytucjach okołorynkowych.
 

Ceny szkoleń (brutto) wyglądają następująco:

Typ (liczba) Członek Stowarzyszenia Osoba spoza Stowarzyszenia
1 szkolenie 250 zł 350 zł
pakiet 5 szkoleń 1050 zł 1700 zł
pakiet 10 szkoleń 1750 zł 2800 zł

 

Nowi brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę – 100 zł za szkolenie.

 

Rejestracja

Aby rozpocząć rejestrację, należy kliknąć na przycisku „Prosimy o rejestrację”, znajdującym się na niniejszej podstronie serwisu, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

Po zaksięgowaniu wpłaty (o ile jest wymagana) otrzymają Państwo potwierdzenie aktywacji konta oraz wskazówki dotyczące sposobu logowania się na stronie szkolenia. Wiadomość zawierająca te informacje zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.