Rejestracja na szkolenie 2 grudnia

icon-clock-o
Termin:
2.12.2022, godz. 11:00-15.00

Loguj:

icon-eye
Temat:
Procedury współpracy twórcy produktu i dystrybutora ubezpieczeń

 

UWAGA! Uruchomiliśmy nowa platfrormę szkoleniowa Stowarzyszenia Brokerów. Niezbędne jest założenie konta na platformie – od tej pory rejestracja na kolejne szkolenia będzie uproszczona i będzie sprowadzała się do kliknięcia jednego linku. Platforma daje również możliwość śledzenia postępów (zliczanie liczby godzin szkoleń, które można wliczyć do puli szkoleń obowiązkowych dla Dystrybutorów Ubezpieczeń).
 
Osoby, które założą konto na nowej platformie szkoleniowej, będą mogły przejść do zakładki „Moje szkolenia”, a w niej do podpunktu „Dostępne szkolenia” – w zakładce tej znajduje się link, umożliwiający rezerwację udziału w niniejszym szkoleniu. Po jego kliknięciu pojawi się potwierdzenie rejestracji oraz informacja o konieczności dokonania przelewu na nasze konto.

 

Agenda

1. Pojęcie produktu i twórcy produktu ubezpieczeniowego.
2. Umowa ubezpieczenia, oparta o produkt ubezpieczeniowy.
3. Umowa ubezpieczenia „szyta na miarę”, która nie opiera się o produkt ubezpieczeniowy.
4. Modyfikacja produktu ubezpieczeniowego celem zawarcia konkretnej umowy ubezpieczenia.
5. Zakład ubezpieczeń jako twórca produktu.
6. Agent wyłączny jako twórca produktu.
7. Multiagent jako twórca produktu.
8. Broker jako twórca produktu.
9. Procedura uzyskiwania przez brokera informacji o produkcie, procesie jego zatwierdzania i wprowadzonych przez twórcę zmianach.
10. Procedura wewnętrzna dystrybutora ubezpieczeń związana z analizą informacji o produkcie ubezpieczeniowym i zasadach ich wykorzystania w procesie dystrybucji ubezpieczeń.
11. Informacje o produkcie ubezpieczeniowym a analiza potrzeb i wymagań klienta.
12. Rola twórcy produktu w zapewnieniu dystrybutorowi rzetelnej wiedzy o produkcie ubezpieczeniowym.
13. Sposób zachowania dystrybutora w przypadku braku dostępu do wiedzy o produkcie ubezpieczeniowym.
14. Przekazywanie twórcy produktu przez dystrybutora spostrzeżeń o sposobie funkcjonowania produktu ubezpieczeniowego w praktyce dystrybucyjnej.
15. Reakcja twórcy produktu na informacje o funkcjonowaniu produktu.
16. Zasady zawierania porozumień między dystrybutorem a twórcą produktu dotyczących wymiany informacji o cechach i funkcjonowaniu produktu ubezpieczeniowego.
17. Zasady formułowania procedur wewnętrznych u twórcy produktu i dystrybutora ubezpieczeń dotyczących zarządzania produktem ubezpieczeniowym.
18. Dokumentowanie i archiwizacja współpracy między twórcą produktu i dystrybutorem.
19. Sankcje KNF za niewłaściwe wykonywanie obowiązków związanych z procesem zarządzania produktem ubezpieczeniowym.

 

UWAGA: Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia.

Test będzie dostępny w czasie 1 godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną Państwu przekazane drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na platformę szkoleniową. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie nowa.polbrokers.pl (w dziale z aktualnościami).
Certyfikaty będą zaświadczały zdobycie 4 godzin szkoleń, które można dopisać do puli szkoleń obowiązkowych dla Dystrybutorów Ubezpieczeń.

 

 

icon-pencil-square-o
Forma:

Szkolenie w siedzibie Stowarzyszenia:
fa-long-arrow-right
na okres pandemii zamknęliśmy możliwość udziału w szkoleniach w tym trybie

Nie mam konta na nowej platformie
fa-long-arrow-right

Mam konto na nowej platformie
fa-long-arrow-right

icon-pencil-square-o
Prowadzący:

prof. Marcin Karol Orlicki – radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego). Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji UAM. Jest członkiem redakcji „Prawa Asekuracyjnego” oraz sędzią Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Prof. Marcin Orlicki prowadzi własną kancelarię radcowską w Poznaniu, jest partnerem w „SMM Legal Maciak Mataczyński”., jest również członkiem Rady Nadzorczej Generali TU SA i Generali Życie TU SA.

 

 

Informujemy o możliwości zadawania pytań prowadzącym przed i w trakcie szkolenia. Pytania można nadsyłać do 1 grudnia na adres e-mail: polbrokers@nowa.polbrokers.pl. W trakcie szkolenia pod transmisją będzie znajdował się przycisk „Zgłoś pytanie”.

Osoby które zarejestrowały się na szkolenie prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 94 1020 1156 0000 7802 0006 8163.

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko szkolącego się, szkolenie 2.12.2022 r.

Wpłaty przyjmujemy do 1.12.2022 r.

  
Szkolenia oferowane przez Stowarzyszenie są kierowane do następujących grup:

· pośrednicy ubezpieczeniowi – w szczególności brokerzy ubezpieczeniowi,

· kandydaci na pośredników ubezpieczeniowych,

· osoby pracujące w instytucjach rynku ubezpieczeniowego,

· osoby pracujące w instytucjach okołorynkowych.
 

Ceny szkoleń (brutto) wyglądają następująco:

Typ (liczba) Członek Stowarzyszenia Osoba spoza Stowarzyszenia
1 szkolenie 250 zł 350 zł
pakiet 5 szkoleń 1050 zł 1700 zł
pakiet 10 szkoleń 1750 zł 2800 zł

 

Nowi brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę – 100 zł za szkolenie.

 

Rejestracja

Aby rozpocząć rejestrację, należy kliknąć na przycisku „Prosimy o rejestrację”, znajdującym się na niniejszej podstronie serwisu, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

Po zaksięgowaniu wpłaty (o ile jest wymagana) otrzymają Państwo potwierdzenie aktywacji konta oraz wskazówki dotyczące sposobu logowania się na stronie szkolenia. Wiadomość zawierająca te informacje zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.