Rejestracja na szkolenie 9 lutego 2023

icon-clock-o
Termin:
9.02.2023, godz. 11:00-15.00

Loguj:

icon-eye
Temat:

Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczeniowa podwykonawców i za podwykonawców

 

UWAGA! Uruchomiliśmy nowa platfrormę szkoleniowa Stowarzyszenia Brokerów. Niezbędne jest założenie konta na platformie – od tej pory rejestracja na kolejne szkolenia będzie uproszczona i będzie sprowadzała się do kliknięcia jednego linku. Platforma daje również możliwość śledzenia postępów (zliczanie liczby godzin szkoleń, które można wliczyć do puli szkoleń obowiązkowych dla Dystrybutorów Ubezpieczeń).
 
Osoby, które założą konto na nowej platformie szkoleniowej, będą mogły przejść do zakładki „Moje szkolenia”, a w niej do podpunktu „Dostępne szkolenia” – w zakładce tej znajduje się link, umożliwiający rezerwację udziału w niniejszym szkoleniu. Po jego kliknięciu pojawi się potwierdzenie rejestracji oraz informacja o konieczności dokonania przelewu na nasze konto.

 

Agenda


1. Odpowiedzialność cywilna za „podwykonawców” – zasady wynikające z przepisów prawa:
    1) Zagadnienia wstępne – przesłanki odpowiedzialności cywilnej wynikające z k.c.
    2) Odpowiedzialność deliktowa:
        a) Art. 429 k.c. – odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby / podmioty nie podlegające kierownictwu powierzającego;
        b) Art. 430 k.c. – odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby / podmioty podlegające kierownictwu powierzającego;
        c) Art. 120 § 1 Kodeksu pracy – odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pracowników;
    3) Odpowiedzialność cywilna kontraktowa – art. 474 k.c.
    4) Inne zagadnienia
        a) Odpowiedzialność za podwykonawców a odpowiedzialność „własna” powierzającego;
        b) Przypadki zbiegu odpowiedzialności powierzającego i podwykonawcy;
        c) Roszczenia regresowe.

2. Odpowiedzialność za „podwykonawców” w ubezpieczeniu OC:
1) Zasady wynikające z przepisów prawa a odpowiedzialność z ubezpieczenia OC;
2) Pojęcie „podwykonawcy” a pojęcie „pracownika” – definicje stosowane w OWU i ich wpływ na zakres ubezpieczenia;
3) Wyłączenia odpowiedzialności i klauzule dodatkowe a odpowiedzialność z ubezpieczenia OC (wraz z przykładami stosowanych zapisów OWU):
    a) Brak postanowień w OWU dotyczących odpowiedzialności za podwykonawców;
    b) Wyłączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez podwykonawców;
    c) Klauzule dodatkowe rozszerzające „OC podwykonawcy” z prawem do regresu i bez prawa do regresu;
    d) Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność „własną” podwykonawcy;
4) Rozwiązania stosowane w praktyce na gruncie produktów ubezpieczeniowych i ich wpływ na zakres ubezpieczenia OC (wraz z przykładami stosowanych zapisów OWU):
    a) Ubezpieczenia OC w życiu prywatnym;
    b) Ubezpieczenia OC w działalności gospodarczej;
    c) Ubezpieczenia OC „zawodów”.

 

UWAGA: Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia.

Test będzie dostępny w czasie 1 godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną Państwu przekazane drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na platformę szkoleniową. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie nowa.polbrokers.pl (w dziale z aktualnościami).
Certyfikaty będą zaświadczały zdobycie 4 godzin szkoleń, które można dopisać do puli szkoleń obowiązkowych dla Dystrybutorów Ubezpieczeń.

 

 

icon-pencil-square-o
Forma:

Szkolenie w siedzibie Stowarzyszenia:
fa-long-arrow-right
na okres pandemii zamknęliśmy możliwość udziału w szkoleniach w tym trybie

Nie mam konta na nowej platformie
fa-long-arrow-right

Mam konto na nowej platformie
fa-long-arrow-right

icon-pencil-square-o
Prowadzący:

Jakub Nawracała – właściciel Kancelarii – radca prawny. Z sektorem ubezpieczeń związany jest od 2000 roku – zarówno od strony prawnej, jak i biznesowej. W toku swojej kariery zawodowej zdobył doświadczenie w ubezpieczeniach także od strony praktycznej, pracując na rzecz zakładów ubezpieczeń m.in. jako agent ubezpieczeniowy, uderwriter oraz jako Dyrektor Biura Produktów ubezpieczeń OC i ochrony prawnej. Przed rozpoczęciem indywidualnej praktyki prawnej piastował również przez 4 lata stanowisko Dyrektora Biura Prawnego w zakładzie ubezpieczeń.

Jest wykładowcą w ramach Podyplomowych Studiów w zakresie Prawa i Pośrednictwa Ubezpieczeniowego na UMK w Toruniu. Prowadzi także szkolenia z prawa ubezpieczeń. Autor licznych publikacji, w tym komentarzy i artykułów w czasopismach naukowych (Prawo Asekuracyjne, Wiadomości Ubezpieczeniowe, Rozprawy Ubezpieczeniowe) oraz artykułów i felietonów w Dzienniku Ubezpieczeniowym i Miesięczniku Ubezpieczeniowym.

 

 

Informujemy o możliwości zadawania pytań prowadzącym przed i w trakcie szkolenia. Pytania można nadsyłać do 8 lutego na adres e-mail: polbrokers@nowa.polbrokers.pl. W trakcie szkolenia pod transmisją będzie znajdował się przycisk „Zgłoś pytanie”.

Osoby które zarejestrowały się na szkolenie prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 94 1020 1156 0000 7802 0006 8163.

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko szkolącego się, szkolenie 9.02.2023 r.

Wpłaty przyjmujemy do 8.02.2023 r.

  
Szkolenia oferowane przez Stowarzyszenie są kierowane do następujących grup:

· pośrednicy ubezpieczeniowi – w szczególności brokerzy ubezpieczeniowi,

· kandydaci na pośredników ubezpieczeniowych,

· osoby pracujące w instytucjach rynku ubezpieczeniowego,

· osoby pracujące w instytucjach okołorynkowych.
 

Ceny szkoleń (brutto) wyglądają następująco:

Typ (liczba) Członek Stowarzyszenia Osoba spoza Stowarzyszenia
1 szkolenie 250 zł 350 zł
pakiet 5 szkoleń 1050 zł 1700 zł
pakiet 10 szkoleń 1750 zł 2800 zł

 

Nowi brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę – 100 zł za szkolenie.

 

Rejestracja

Aby rozpocząć rejestrację, należy kliknąć na przycisku „Prosimy o rejestrację”, znajdującym się na niniejszej podstronie serwisu, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

Po zaksięgowaniu wpłaty (o ile jest wymagana) otrzymają Państwo potwierdzenie aktywacji konta oraz wskazówki dotyczące sposobu logowania się na stronie szkolenia. Wiadomość zawierająca te informacje zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.