Szkody w pojazdach związane z ubytkami w drodze oraz dziko żyjącymi zwierzętami

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Rzecznika Finansowego i uzyskania praktycznych informacji dotyczących możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych związanych z uszkodzeniem pojazdu na skutek wjechania w ubytek (dziurę) w drodze czy też brakiem oznakowania miejsc niebezpiecznych w szczególności tych, gdzie występują uszkodzenia nawierzchni lub przemieszczają się dziko żyjące zwierzęta

 

Publikacja dostępna jest po adresem: https://rf.gov.pl/2024/05/09/szkody-w-pojazdach-zwiazane-z-ubytkami-dziurami-w-drodze-oraz-dziko-zyjacymi-zwierzetami-praktyczne-odpowiedzi-na-pojawiajace-sie-problemy/