Egzamin brokerski odbędzie się 2 lipca

Kolejny egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych oraz egzamin dla brokerów reasekuracyjnych odbędzie się 2 lipca 2024 roku. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie zgłoszenia za pomocą strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego w terminie do 2 czerwca 2024 roku oraz uiszczenie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 600 zł. Oprócz terminu lipcowego, Komisja Egzaminacyjna dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych planuje w 2024 roku przeprowadzenie egzaminów brokerskiego także we wrześniu i listopadzie.

Za:

KNF, Informacje dotyczące egzaminów