Szkolenie 10 maja 2023

 

icon-clock-o
Termin:
27.04.2023, godz. 11:00-15.00
Loguj:
icon-eye
Temat:

Broker a twórca produktu – współpraca z jednym lub kilkoma ubezpieczycielami. Różnorodność zgód marketingowych – ich formy i zastosowanie

 

 

 

 

UWAGA! Uruchomiliśmy nowa platfrormę szkoleniowa Stowarzyszenia Brokerów. Niezbędne jest założenie konta na platformie – od tej pory rejestracja na kolejne szkolenia będzie uproszczona i będzie sprowadzała się do kliknięcia jednego linku. Platforma daje również możliwość śledzenia postępów (zliczanie liczby godzin szkoleń, które można wliczyć do puli szkoleń obowiązkowych dla Dystrybutorów Ubezpieczeń).

Osoby, które założą konto na nowej platformie szkoleniowej, będą mogły przejść do zakładki „Moje szkolenia”, a w niej do podpunktu „Dostępne szkolenia” – w zakładce tej znajduje się link, umożliwiający rezerwację udziału w niniejszym szkoleniu. Po jego kliknięciu pojawi się potwierdzenie rejestracji oraz informacja o konieczności dokonania przelewu na nasze konto.

 

Agenda

Część I
Broker a twórca produktu – współpraca z jednym lub kilkoma ubezpieczycielami.
1. Pojęcie produktu ubezpieczeniowego.
2. Kto jest twórcą produktu ubezpieczeniowego.
3. Pośrednik ubezpieczeniowy jako twórca produktu ubezpieczeniowego.
4. Współpraca z zakładem ubezpieczeń. Koasekuracja.
5. Obowiązki twórcy w procesie tworzenia produktu.
6. Obowiązki twórcy w zakresie monitoringu produktu.
7. Krótko o prawach autorskich.

Część II
Różnorodność zgód marketingowych – ich formy i zastosowanie
1. Rodzaje zgód marketingowych.
2. Co wynika z RODO.
3. Zgoda w prawie telekomunikacyjnym.
4. Marketing a prawo antyspamowe.
5. Udzielenie zgody – forma.
6. Udzielenie zgody – pozostałe aspekty: łączenie zgód, zgoda blankietowa.
7. Zgoda „wymuszona”.
8. Odwołanie zgody

</P
UWAGA: Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia.

Test będzie dostępny w czasie 1 godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną Państwu przekazane drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na platformę szkoleniową. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie nowa.polbrokers.pl (w dziale z aktualnościami).
Certyfikaty będą zaświadczały zdobycie 4 godzin szkoleń, które można dopisać do puli szkoleń obowiązkowych dla Dystrybutorów Ubezpieczeń.

 

 

icon-pencil-square-o
Forma:
Szkolenie w siedzibie Stowarzyszenia:
fa-long-arrow-right
na okres pandemii zamknęliśmy możliwość udziału w szkoleniach w tym trybie
icon-pencil-square-o
Prowadzący:

Joanna Bojko, radca prawny – studia prawnicze ukończyła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu broniąc pracę magisterską z pośrednictwa ubezpieczeniowego. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie coachingu prowadzonych przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej i Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Od roku 1999 związana z rynkiem ubezpieczeń. Karierę zawodową rozpoczęła w Departamencie Instytucji Finansowych Ministerstwa Finansów. Pracowała dla Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zajmowała wysokie stanowiska menedżerskie w zakładach ubezpieczeń majątkowych i życiowych, a także w towarzystwach emerytalnych. Pracowała w start-upach ubezpieczeniowych, nadzorowała nabycia i fuzje ubezpieczycieli. Wdrażała RODO w dwóch zakładach ubezpieczeń, w których obecnie pełni funkcję dyrektora departamentu prawnego i Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Prelegentka szkoleń w dziedzinie ubezpieczeń i ochrony danych osobowych. Prowadzi też własną kancelarię prawną.

 

 

Informujemy o możliwości zadawania pytań prowadzącym przed i w trakcie szkolenia. Pytania można nadsyłać do 26 kwietnia na adres e-mail: polbrokers@nowa.polbrokers.pl. W trakcie szkolenia pod transmisją będzie znajdował się przycisk „Zgłoś pytanie”.

Osoby które zarejestrowały się na szkolenie prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 94 1020 1156 0000 7802 0006 8163.

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko szkolącego się, szkolenie 27.04.2023 r.

Wpłaty przyjmujemy do 26.04.2023 r.

Szkolenia oferowane przez Stowarzyszenie są kierowane do następujących grup:

· pośrednicy ubezpieczeniowi – w szczególności brokerzy ubezpieczeniowi,

· kandydaci na pośredników ubezpieczeniowych,

· osoby pracujące w instytucjach rynku ubezpieczeniowego,

· osoby pracujące w instytucjach okołorynkowych.

Ceny szkoleń (brutto) wyglądają następująco:

Typ (liczba) Członek Stowarzyszenia Osoba spoza Stowarzyszenia
1 szkolenie 250 zł 350 zł
pakiet 5 szkoleń 1050 zł 1700 zł
pakiet 10 szkoleń 1750 zł 2800 zł

 

Nowi brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę – 100 zł za szkolenie.

 

Rejestracja

Aby rozpocząć rejestrację, należy kliknąć na przycisku „Prosimy o rejestrację”, znajdującym się na niniejszej podstronie serwisu, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

Po zaksięgowaniu wpłaty (o ile jest wymagana) otrzymają Państwo potwierdzenie aktywacji konta oraz wskazówki dotyczące sposobu logowania się na stronie szkolenia. Wiadomość zawierająca te informacje zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.