Szkolenie 11 kwietnia 2024

Data i godzina szkolenia:
11.04.2024, godz. 11:00-15.00

 

Temat:
Odpowiedzialność cywilna posiadacza gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenia obowiązkowe: odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz OC z tytułu ruchu pojazdów mechanicznych. Optymalny zakres dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności dla producentów rolnych. Ubezpieczenia upraw: optymalny zakres, kwotowanie składki, ekonomiczne uzasadnienie stosowania, proces likwidacji szkód.

 

 

 
 

Agenda:

Blok A: Jak zbudować optymalny program ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla ochrony gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolnego

a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników

• wartość sumy gwarancyjnej

• sposób określenia zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi zakład ubezpieczeń

• stosowane wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności

b) Dobrowolne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

• uzupełnienie dla obowiązku czy budowanie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy – analiza zakresu działalności

• wyłączenie i ograniczenia odpowiedzialności

c) Budowanie programu ubezpieczenia w przypadku współp
racy podmiotów zaangażowanych w produkcję rolniczą

Blok B: Jakie trudności należy definiować w budowaniu optymalnej ochrony w zakresie ubezpieczenia upraw?

– ubezpieczenia dotowane a ubezpieczenia komercyjne – czy to nas ogranicza?

– zakres ubezpieczenia, czyli poszukiwanie odpowiedniej definicji zdarzeń (modyfikacje)

– ekonomiczne wykorzystanie ubezpieczeń upraw, czyli po co rolnikom taka ochrona?

– składki ubezpieczeniowe – czy i w jakim zakresie możemy wpływać na kwotacje?

– proces likwidacji szkód – na polu czy w biurze? Jak być skutecznym w prowadzeniu tego procesu?

 

Prowadzący:

Dr hab. Krzysztof Łyskawa – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

UWAGA: Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia.

Test będzie dostępny w czasie 1 godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną Państwu przekazane drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na platformę szkoleniową. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie polbrokers.pl (w dziale z aktualnościami).
Certyfikaty będą zaświadczały zdobycie 4 godzin szkoleń, które można dopisać do puli szkoleń obowiązkowych dla Dystrybutorów Ubezpieczeń.

 

Jak zarejestrować się?

Nie mam konta na platformie fa-long-arrow-right PROSIMY O ZAŁOŻENIE KONTA NA PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ A NASTĘPNIE (PO ZALOGOWANIU) O REJESTRACJĘ NA SZKOLENIA (W ZAŁADCE „DOSTĘPNE SZKOLENIA”)<br
Mam kont na platformie fa-long-arrow-right PROSIMY O ZALOGOWANIE SIĘ I O REJESTRACJĘ NA SZKOLENIA (W ZAŁADCE „DOSTĘPNE SZKOLENIA”)

 

Ceny szkoleń (brutto) wyglądają następująco:

Typ (liczba) Członek Stowarzyszenia Osoba spoza Stowarzyszenia
1 szkolenie 250 zł 350 zł
pakiet 5 szkoleń 1050 zł 1700 zł
pakiet 10 szkoleń 1750 zł 2800 zł

 

Nowi brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę – 100 zł za szkolenie.

 

 

Osoby które zarejestrowały się na szkolenie prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 94 1020 1156 0000 7802 0006 8163.

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko szkolącego się, szkolenie 11.04.2024 r.

Wpłaty przyjmujemy do 10.04.2024 r.

 

Po zaksięgowaniu wpłaty (o ile jest wymagana) otrzymają Państwo potwierdzenie aktywacji konta. Wiadomość zawierająca tę informację zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji na platformie szkoleniowej.

 

Informujemy o możliwości zadawania pytań prowadzącym przed i w trakcie szkolenia. Pytania można nadsyłać do 5 marca na adres e-mail: polbrokers@polbrokers.pl. W trakcie szkolenia pod transmisją będzie znajdował się przycisk „Zgłoś pytanie”.

 

 

Szkolenia oferowane przez Stowarzyszenie są kierowane do następujących grup:

· pośrednicy ubezpieczeniowi – w szczególności brokerzy ubezpieczeniowi,

· kandydaci na pośredników ubezpieczeniowych,

· osoby pracujące w instytucjach rynku ubezpieczeniowego,

· osoby pracujące w instytucjach okołorynkowych.