Szkolenie 12 kwietnia 2023

icon-clock-o
Termin:
12.04.2023, godz. 11:00-15.00

Loguj:

icon-eye
Temat:

Nadzór praktycznie – co broker powinien wiedzieć – kompetencje nadzorcze KNF w stosunku do brokera wraz z omówieniem (praktycznym) potencjalnych sankcji

 

 

UWAGA! Uruchomiliśmy nowa platfrormę szkoleniowa Stowarzyszenia Brokerów. Niezbędne jest założenie konta na platformie – od tej pory rejestracja na kolejne szkolenia będzie uproszczona i będzie sprowadzała się do kliknięcia jednego linku. Platforma daje również możliwość śledzenia postępów (zliczanie liczby godzin szkoleń, które można wliczyć do puli szkoleń obowiązkowych dla Dystrybutorów Ubezpieczeń).
 
Osoby, które założą konto na nowej platformie szkoleniowej, będą mogły przejść do zakładki „Moje szkolenia”, a w niej do podpunktu „Dostępne szkolenia” – w zakładce tej znajduje się link, umożliwiający rezerwację udziału w niniejszym szkoleniu. Po jego kliknięciu pojawi się potwierdzenie rejestracji oraz informacja o konieczności dokonania przelewu na nasze konto.

 

Agenda


1. Wstęp – charakterystyka zakresu nadzoru KNF nad działalnością brokerską:
a) licencjonowanie i nadzór bieżący;
b) instrumenty nadzorcze i podstawowe zasady ich stosowania.
2. Standardowy zakres kontroli brokera:
a) czym w istocie jest standardowy zakresie kontroli;
b) czy KNF może zainteresować się kwestiami spoza standardowego zakresu i ewentualnie jakimi;
c) wybrane elementy standardowego zakresu kontroli brokera w kontekście praktyki nadzorczej KNF:
-regulacje wewnętrzne odnoszące się do organizacji procesu dystrybucji ubezpieczeń,
-rozwiązania techniczno-organizacyjne przyjęte przez brokera w zakresie wykonywania działalności brokerskiej,
-spełnianie przez brokera i osoby zobowiązane wymogu w zakresie legitymowania się rękojmią,
-obowiązek posługiwania się osobami fizycznymi wykonującymi czynności brokerskie spełniającymi ustawowe wymogi,
-porozumienia kurtażowe zawierane przez brokera z zakładami ubezpieczeń,
-sposób oraz forma przeprowadzenia analizy wymagań i potrzeb klienta,
-sposób dokonywania analizy ofert dostępnych na rynku i sporządzenia porady,
-rejestr reklamacji,
-sprawy sądowe z udziałem brokera dotyczące roszczeń związanych z dystrybucją ubezpieczeń.
3. Pozycja brokera w relacji z KNF – uprawnienia brokera i praktyczne sposoby korzystania z nich w przypadku:
a) żądania przez KNF informacji, wyjaśnień i dokumentów;
b) przeprowadzania kontroli;
c) wszczęcia postępowania przez KNF w sprawie zastosowania środków nadzorczych (np. nałożenia kary pieniężnej;
d) zastosowania przez KNF środków nadzorczych.
4. Pytania i odpowiedzi

 

UWAGA: Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia.

Test będzie dostępny w czasie 1 godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną Państwu przekazane drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na platformę szkoleniową. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie nowa.polbrokers.pl (w dziale z aktualnościami).
Certyfikaty będą zaświadczały zdobycie 4 godzin szkoleń, które można dopisać do puli szkoleń obowiązkowych dla Dystrybutorów Ubezpieczeń.

 

 

icon-pencil-square-o
Forma:

Szkolenie w siedzibie Stowarzyszenia:
fa-long-arrow-right
na okres pandemii zamknęliśmy możliwość udziału w szkoleniach w tym trybie

Nie mam konta na nowej platformie
fa-long-arrow-right

Mam konto na nowej platformie
fa-long-arrow-right

icon-pencil-square-o
Prowadzący:

Bartosz Wojno – radca prawny

 

 

Informujemy o możliwości zadawania pytań prowadzącym przed i w trakcie szkolenia. Pytania można nadsyłać do 29 marca na adres e-mail: polbrokers@nowa.polbrokers.pl. W trakcie szkolenia pod transmisją będzie znajdował się przycisk „Zgłoś pytanie”.

Osoby które zarejestrowały się na szkolenie prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 94 1020 1156 0000 7802 0006 8163.

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko szkolącego się, szkolenie 12.04.2023 r.

Wpłaty przyjmujemy do 11.04.2023 r.

  
Szkolenia oferowane przez Stowarzyszenie są kierowane do następujących grup:

· pośrednicy ubezpieczeniowi – w szczególności brokerzy ubezpieczeniowi,

· kandydaci na pośredników ubezpieczeniowych,

· osoby pracujące w instytucjach rynku ubezpieczeniowego,

· osoby pracujące w instytucjach okołorynkowych.
 

Ceny szkoleń (brutto) wyglądają następująco:

Typ (liczba) Członek Stowarzyszenia Osoba spoza Stowarzyszenia
1 szkolenie 250 zł 350 zł
pakiet 5 szkoleń 1050 zł 1700 zł
pakiet 10 szkoleń 1750 zł 2800 zł

 

Nowi brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę – 100 zł za szkolenie.

 

Rejestracja

Aby rozpocząć rejestrację, należy kliknąć na przycisku „Prosimy o rejestrację”, znajdującym się na niniejszej podstronie serwisu, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

Po zaksięgowaniu wpłaty (o ile jest wymagana) otrzymają Państwo potwierdzenie aktywacji konta oraz wskazówki dotyczące sposobu logowania się na stronie szkolenia. Wiadomość zawierająca te informacje zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.