Szkolenie 24 kwietnia 2024

Data i godzina szkolenia:
24.04.2024, godz. 11:00-15.00

 

Temat:
Ubezpieczenia grupowe w formule grupy otwartej

 

 

Agenda:

1. Ubezpieczenia na cudzy rachunek i ubezpieczenia grupowe.

2. Pojęcie „grupy” w ubezpieczeniach grupowych.

3. Zasady tworzenia grupy ubezpieczonych w ubezpieczeniach grupowych i przynależności do niej.

4. Pojęcie „grupy otwartej”.

5. Kwestia dopuszczalności ubezpieczeń w formule „grupy otwartej”.

6. Produkty ubezpieczeniowe zaprojektowane na użytek „grup otwartych”.

7. Szczególne obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego w procesie tworzenia produktu w formule „grupy otwartej”.

8. Ubezpieczający w ubezpieczeniach w formule „grupy otwartej”.

9. Dystrybutor ubezpieczeń w ubezpieczeniach w formule „grupy otwartej”.

10. Opłacanie składki ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach w formule „grupy otwartej”.

11. Kwestia dopuszczalności wynagradzania ubezpieczającego.

12. Pośrednie metody wynagradzania ubezpieczającego.

13. Czynność prawna „przystępowania do grupy”.

14. Czynność prawna „wystąpienia z grupy”.

15. Wykluczenie ubezpieczonego z „grupy otwartej” wbrew jego woli.

16. Analiza potrzeb i wymagań klienta w ubezpieczeniach w formule „grupy otwartej”.

17. Przekazywanie informacji produktowych klientom w ubezpieczeniach w formule „grupy otwartej”.

18. Postępowanie likwidacyjne w ramach „grupy otwartej”.

19. Postępowanie reklamacyjne w ramach „grupy otwartej”.

 

Prowadzący:

dr hab. Marcin Orlicki, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

UWAGA: Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia.

Test będzie dostępny w czasie 1 godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną Państwu przekazane drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na platformę szkoleniową. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie spbuir.pl (w dziale z aktualnościami).
Certyfikaty będą zaświadczały zdobycie 4 godzin szkoleń, które można dopisać do puli szkoleń obowiązkowych dla Dystrybutorów Ubezpieczeń.

 

Jak zarejestrować się?

Nie mam konta na platformie fa-long-arrow-right PROSIMY O ZAŁOŻENIE KONTA NA PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ A NASTĘPNIE (PO ZALOGOWANIU) O REJESTRACJĘ NA SZKOLENIA (W ZAŁADCE „DOSTĘPNE SZKOLENIA”)<br
Mam kont na platformie fa-long-arrow-right PROSIMY O ZALOGOWANIE SIĘ I O REJESTRACJĘ NA SZKOLENIA (W ZAŁADCE „DOSTĘPNE SZKOLENIA”)

 

Ceny szkoleń (brutto) wyglądają następująco:

Typ (liczba) Członek Stowarzyszenia Osoba spoza Stowarzyszenia
1 szkolenie 250 zł 350 zł
pakiet 5 szkoleń 1050 zł 1700 zł
pakiet 10 szkoleń 1750 zł 2800 zł

 

Nowi brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę – 100 zł za szkolenie.

 

 

Osoby które zarejestrowały się na szkolenie prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 94 1020 1156 0000 7802 0006 8163.

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko szkolącego się, szkolenie 23.04.2024 r.

Wpłaty przyjmujemy do 23.04.2024 r.

 

Po zaksięgowaniu wpłaty (o ile jest wymagana) otrzymają Państwo potwierdzenie aktywacji konta. Wiadomość zawierająca tę informację zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji na platformie szkoleniowej.

 

Informujemy o możliwości zadawania pytań prowadzącym przed i w trakcie szkolenia. Pytania można nadsyłać do 23 kwietnia na adres e-mail: polbrokers@polbrokers.pl. W trakcie szkolenia pod transmisją będzie znajdował się przycisk „Zgłoś pytanie”.

 

 

Szkolenia oferowane przez Stowarzyszenie są kierowane do następujących grup:

· pośrednicy ubezpieczeniowi – w szczególności brokerzy ubezpieczeniowi,

· kandydaci na pośredników ubezpieczeniowych,

· osoby pracujące w instytucjach rynku ubezpieczeniowego,

· osoby pracujące w instytucjach okołorynkowych.