Szkolenie 27 listopada

icon-clock-o
Termin:
27.11.2023, godz. 11:00-15.00

Loguj:

icon-eye
Temat:

Badania kliniczne i eksperymenty medyczne – nowe zasady prowadzenia – nowe ubezpieczenia OC – nowe wyzwania dla podmiotów leczniczych oraz dla rynku ubezpieczeń

 

 

Agenda


1. Cywilnoprawne aspekty eksperymentu medycznego
2. Nowe zasady (warunki) udziału w eksperymencie medycznym (leczniczym, badawczy, materiał biologiczny, placebo)
3. Warunki prawnie skutecznej zgody na udział w eksperymentalnym leczeniu: małoletni, ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo, stan nagły, brak zgody
4. Zakres informacji udzielanych uczestnikowi eksperymentu medycznego a problematyka świadomej zgody – skutki prawne
5. Odpowiedzialność cywilna związana z prowadzeniem eksperymentu medycznego
6. Nowe ubezpieczenie OC podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny – na czyją rzecz zawarte?
7. Obowiązek ubezpieczenia – przez kogo powinien być spełniony?
8. Zakres ubezpieczenia – wątpliwości praktyczne oraz prawne
9. Badania kliniczne w najnowszej odsłonie – przepisy krajowe (2023) i unijne
10. Rodzaje badań, zasady udziału w badaniach, prawa i obowiązki uczestników
11. Odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzeniem badania klinicznego
12. Ubezpieczenie OC związane z udziałem w badaniu klinicznym
13. Odpowiedzialność cywilna a ubezpieczenie OC badań klinicznych – luki, ograniczenia, wątpliwości praktyczne
14. Sytuacja prawna ubezpieczyciela uczestnika, badacza, sponsora, ośrodka badawczego, uczelni i podmiotu leczniczego – na co zwrócić uwagę?
15. Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych1. Cywilnoprawne aspekty eksperymentu medycznego

 

UWAGA: Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia.

Test będzie dostępny w czasie 1 godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną Państwu przekazane drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na platformę szkoleniową. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie nowa.polbrokers.pl (w dziale z aktualnościami).
Certyfikaty będą zaświadczały zdobycie 4 godzin szkoleń, które można dopisać do puli szkoleń obowiązkowych dla Dystrybutorów Ubezpieczeń.

 

 

icon-pencil-square-o
Jak zarejestrować się?

Szkolenie w siedzibie Stowarzyszenia:
fa-long-arrow-right
na okres pandemii zamknęliśmy możliwość udziału w szkoleniach w tym trybie

Nie mam konta na platformie
fa-long-arrow-right

Mam konto na platformie
fa-long-arrow-right

icon-pencil-square-o
Prowadzący:

prof. Małgorzata Serwach – absolwent i pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalizująca się w problematyce odpowiedzialności cywilnej. Autor wielu publikacji o tematyce ubezpieczeniowej

 

 

 

Informujemy o możliwości zadawania pytań prowadzącym przed i w trakcie szkolenia. Pytania można nadsyłać do 24 listopada na adres e-mail: polbrokers@nowa.polbrokers.pl. W trakcie szkolenia pod transmisją będzie znajdował się przycisk „Zgłoś pytanie”.

Osoby które zarejestrowały się na szkolenie prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 94 1020 1156 0000 7802 0006 8163.

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko szkolącego się, szkolenie 27.11.2023 r.

Wpłaty przyjmujemy do 24.11.2023 r.

  
Szkolenia oferowane przez Stowarzyszenie są kierowane do następujących grup:

· pośrednicy ubezpieczeniowi – w szczególności brokerzy ubezpieczeniowi,

· kandydaci na pośredników ubezpieczeniowych,

· osoby pracujące w instytucjach rynku ubezpieczeniowego,

· osoby pracujące w instytucjach okołorynkowych.
 

Ceny szkoleń (brutto) wyglądają następująco:

Typ (liczba) Członek Stowarzyszenia Osoba spoza Stowarzyszenia
1 szkolenie 250 zł 350 zł
pakiet 5 szkoleń 1050 zł 1700 zł
pakiet 10 szkoleń 1750 zł 2800 zł

 

Nowi brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę – 100 zł za szkolenie.

 

Rejestracja

Aby rozpocząć rejestrację, należy kliknąć na przycisku „Prosimy o rejestrację”, znajdującym się na niniejszej podstronie serwisu, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

Po zaksięgowaniu wpłaty (o ile jest wymagana) otrzymają Państwo potwierdzenie aktywacji konta oraz wskazówki dotyczące sposobu logowania się na stronie szkolenia. Wiadomość zawierająca te informacje zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.