Szkolenie 28 czerwca

icon-clock-o
Termin:
28.06.2023, godz. 11:00-13.00

Loguj:

icon-eye
Temat:

Praca zdalna a RODO. Niezbędna dokumentacja

 

UWAGA! Uruchomiliśmy nowa platfrormę szkoleniowa Stowarzyszenia Brokerów. Niezbędne jest założenie konta na platformie – od tej pory rejestracja na kolejne szkolenia będzie uproszczona i będzie sprowadzała się do kliknięcia jednego linku. Platforma daje również możliwość śledzenia postępów (zliczanie liczby godzin szkoleń, które można wliczyć do puli szkoleń obowiązkowych dla Dystrybutorów Ubezpieczeń).
 
Osoby, które założą konto na nowej platformie szkoleniowej, będą mogły przejść do zakładki „Moje szkolenia”, a w niej do podpunktu „Dostępne szkolenia” – w zakładce tej znajduje się link, umożliwiający rezerwację udziału w niniejszym szkoleniu. Po jego kliknięciu pojawi się potwierdzenie rejestracji oraz informacja o konieczności dokonania przelewu na nasze konto.

 

Opis szkolenia i agenda

7 kwietnia 2023 r., weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy regulująca zasady pracy zdalnej. Wprowadzenie pracy zdalnej do polskiego porządku prawnego spowodowało, że osobom nadzorującym prawidłową ochronę danych osobowych przybyło obowiązków związanych z monitorowaniem przestrzegania przepisów rozporządzenia RODO.
Co to oznacza dla firm?
👉 – konieczne jest przygotowanie zmian w Regulaminu Pracy,
👉 – stworzenie załącznika „Procedury ochrony danych osobowych w pracy zdalnej”,
👉 – przygotowanie pracowników do ochrony danych osobowych w warunkach pracy zdalnej.

Praca zdalna jest wygodna, ale dla pracodawcy oznacza niestety większe ryzyko przypadkowego lub nieintencjonalnego ujawnienia ważnych informacji.
Wdrożenie pracy zdalnej powoduje szereg zmiany w procesie przetwarzania danych na które musimy zwrócić uwagę np. zmiana miejsca jej wykonywania, sposobu komunikacji, dostęp zdalny do infrastruktury organizacji, wykorzystywanie dokumentów w formie papierowej lub nośników dla formy elektronicznej, utylizacja danych czy sposób przenoszenia sprzętu i dokumentów. Praca zdalna może być korzystna i dla pracodawcy i dla pracownika pod warunkiem, że jest bezpieczna.
Jeżeli wprowadziłeś pracę zdalną w swojej firmie, warto sprawdzić, czy Twoje dane osobowe oraz dane Twoich klientów są bezpieczne?
Proponowane szkolenie pokaże jak chronić dane osobowe podczas pracy zdalnej, a przekazane wzory dokumentów ułatwią proces prawidłowego wdrożenia zmian w tym obszarze.

 

Plan szkolenia
1. Rodzaje pracy zdalnej, sposoby i miejsce jej prowadzenia,
2. Jak zorganizować bezpieczną pracę zdalną?
• checklista dla działu IT,
• checklista dla działu HR

3. Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w warunkach pracy zdalnej
a) opracowanie nowej dokumentacji
• Procedura ochrony danych osobowych w pracy zdalnej,
• Lista kontrolna monitorowania przepisów RODO.
b) wprowadzenie zmian w już posiadanej dokumentacji,
• wykonanie analizy privacy by design/default (art. 25 RODO),
• szacowanie ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą w celu doboru zabezpieczeń
( art.32 RODO),
• wdrożenie środków techniczno-organizacyjnych zapewniających przetwarzanie zgodne z RODO (art. 24),
• wpisanie nowych procesów w RCP ( art.30 RODO),
• aktualizacja Polityki Retencji (art.5 RODO),
• przygotowanie klauzul informacyjnych dla osób których dane dotyczą (art. 13 RODO),
• podpisanie umów powierzenia – jeżeli będzie taka potrzeba ( art.28 RODO),
• realizacja obowiązkowej zasady „rozliczalności”
( art.5 ust.1 RODO).
4. Podniesienie świadomości pracowników
• szkolenia,
• test sprawdzający gotowość pracownika do świadczenia pracy zdalnej w zakresie ochrony danych.

5. Transgraniczna praca zdalna
• jak chronić dane osobowe,
• ochrona ryzyka z punktu widzenia kraju w którym ma być świadczona.

6. Konsekwencje nie wdrożenia przepisów rozporządzenia RODO.

 

UWAGA: Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia.

Test będzie dostępny w czasie 1 godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną Państwu przekazane drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na platformę szkoleniową. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie nowa.polbrokers.pl (w dziale z aktualnościami).
Certyfikaty będą zaświadczały zdobycie 4 godzin szkoleń, które można dopisać do puli szkoleń obowiązkowych dla Dystrybutorów Ubezpieczeń.

 

 

icon-pencil-square-o
Forma:

Szkolenie w siedzibie Stowarzyszenia:
fa-long-arrow-right
na okres pandemii zamknęliśmy możliwość udziału w szkoleniach w tym trybie

Nie mam konta na nowej platformie
fa-long-arrow-right

Mam konto na nowej platformie
fa-long-arrow-right

icon-pencil-square-o
Prowadzący:

Teresa Grabowska – mgr ekonomii SGH. Manager z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym w tym 20 letnim stażem w zarządach firm finansowych. Od 2017 r. niezależny ekspert, właściciel firmy TG-Doradztwo i Zarządzanie wyspecjalizowanej w doradztwie dla zakładów i dystrybutorów ubezpieczeń, firm IT oraz biur rachunkowych realizującej m.in. projekty wdrożeniowe i szkoleniowe z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony sygnalistów czy czynników ESG.

 

 

Informujemy o możliwości zadawania pytań prowadzącym przed i w trakcie szkolenia. Pytania można nadsyłać do 13 czerwca na adres e-mail: polbrokers@nowa.polbrokers.pl. W trakcie szkolenia pod transmisją będzie znajdował się przycisk „Zgłoś pytanie”.

Osoby które zarejestrowały się na szkolenie prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 94 1020 1156 0000 7802 0006 8163.

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko szkolącego się, szkolenie 14.06.2023 r.

Wpłaty przyjmujemy do 13.06.2023 r.

  
Szkolenia oferowane przez Stowarzyszenie są kierowane do następujących grup:

· pośrednicy ubezpieczeniowi – w szczególności brokerzy ubezpieczeniowi,

· kandydaci na pośredników ubezpieczeniowych,

· osoby pracujące w instytucjach rynku ubezpieczeniowego,

· osoby pracujące w instytucjach okołorynkowych.