Szkolenie 6 grudnia 2023

icon-clock-o
Termin:
6.12.2023, godz. 11:00-15.00

Loguj:

icon-eye
Temat:

Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej a ubezpieczenia

 

 

Agenda


1. Dobra osobiste i ich ochrona:
1.1. Definicja dóbr osobistych i ich katalog
1.2. Naruszenie dóbr osobistych
1.3. Roszczenia związane z naruszeniem dóbr osobistych
2. Odpowiedzialność sprawcy za naruszenie dóbr osobistych
2.1. Roszczenia z art. 23 k.c. a odpowiedzialność deliktowa
2.2. Naruszenie dóbr osobistych jako naruszenie kontraktu
3. Naruszenie dóbr osobistych przez AI (sztuczną inteligencję) – uwagi „na marginesie”
4. „Ubezpieczalność” odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych
4.1. Teoria a praktyka
4.2. Typowe wyłączenia odpowiedzialności (przykłady z OWU)
4.3. W poszukiwaniu diabła w szczegółach – czyli o pułapkach w OWU
5. Prawa autorskie i pokrewne oraz prawa własności przemysłowej
5.1. Definicja praw autorskich i pokrewnych
5.2. Prawa osobiste a prawa majątkowe
5.3. Prawa własności przemysłowej
5.3. Roszczenia związane z naruszeniem praw autorskich oraz praw własności przemysłowej
5.4. Naruszenie praw własności intelektualnej a odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa
6. „Ubezpieczalność” odpowiedzialności za naruszenie praw własności intelektualnej
6.1. Teoria a praktyka
6.2. Typowe wyłączenia odpowiedzialności (przykłady z OWU)
6.3. W poszukiwaniu diabła w szczegółach – czyli o pułapkach w OWU

 

UWAGA: Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia.

Test będzie dostępny w czasie 1 godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną Państwu przekazane drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na platformę szkoleniową. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie nowa.polbrokers.pl (w dziale z aktualnościami).
Certyfikaty będą zaświadczały zdobycie 4 godzin szkoleń, które można dopisać do puli szkoleń obowiązkowych dla Dystrybutorów Ubezpieczeń.

 

 

icon-pencil-square-o
Jak zarejestrować się?

Szkolenie w siedzibie Stowarzyszenia:
fa-long-arrow-right
na okres pandemii zamknęliśmy możliwość udziału w szkoleniach w tym trybie

Nie mam konta na platformie
fa-long-arrow-right

Mam konto na platformie
fa-long-arrow-right

icon-pencil-square-o
Prowadzący:

mgr Dawid Rogoziński – prawnik i nauczyciel akademicki w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, absolwent tego wydziału. W działalności naukowej i zawodowej specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym i bankowym (jego cywilistycznych aspektach) oraz prawie konsumenckim.

 

 

 

Informujemy o możliwości zadawania pytań prowadzącym przed i w trakcie szkolenia. Pytania można nadsyłać do 5 grudnia na adres e-mail: polbrokers@nowa.polbrokers.pl. W trakcie szkolenia pod transmisją będzie znajdował się przycisk „Zgłoś pytanie”.

Osoby które zarejestrowały się na szkolenie prosimy o dokonanie wpłaty (o ile ich dotyczy) na konto: 94 1020 1156 0000 7802 0006 8163.

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko szkolącego się, szkolenie 6.12.2023 r.

Wpłaty przyjmujemy do 5.12.2023 r.

  
Szkolenia oferowane przez Stowarzyszenie są kierowane do następujących grup:

· pośrednicy ubezpieczeniowi – w szczególności brokerzy ubezpieczeniowi,

· kandydaci na pośredników ubezpieczeniowych,

· osoby pracujące w instytucjach rynku ubezpieczeniowego,

· osoby pracujące w instytucjach okołorynkowych.

 

Ceny szkoleń (brutto) wyglądają następująco:

Typ (liczba) Członek Stowarzyszenia Osoba spoza Stowarzyszenia
1 szkolenie 250 zł 350 zł
pakiet 5 szkoleń 1050 zł 1700 zł
pakiet 10 szkoleń 1750 zł 2800 zł

 

Nowi brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę – 100 zł za szkolenie.

 

Rejestracja

Aby rozpocząć rejestrację, należy kliknąć na wybranym przycisku znajdującym się na przedstawionym wyżej schemacie, a następnie postępować zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.