Szkolenie 7 listopada 2023

icon-clock-o
Termin:
7.11.2023, godz. 10:00-14.00

Loguj:

icon-eye
Temat:

Analiza potrzeb i wymagań klienta w praktyce brokera ubezpieczeniowego

 

UWAGA! Uruchomiliśmy nowa platfrormę szkoleniowa Stowarzyszenia Brokerów. Niezbędne jest założenie konta na platformie – od tej pory rejestracja na kolejne szkolenia będzie uproszczona i będzie sprowadzała się do kliknięcia jednego linku. Platforma daje również możliwość śledzenia postępów (zliczanie liczby godzin szkoleń, które można wliczyć do puli szkoleń obowiązkowych dla Dystrybutorów Ubezpieczeń).
 
Osoby, które założą konto na nowej platformie szkoleniowej, będą mogły przejść do zakładki „Moje szkolenia”, a w niej do podpunktu „Dostępne szkolenia” – w zakładce tej znajduje się link, umożliwiający rezerwację udziału w niniejszym szkoleniu. Po jego kliknięciu pojawi się potwierdzenie rejestracji oraz informacja o konieczności dokonania przelewu na nasze konto.

 

Agenda


1. Broker jako podmiot, którego obowiązkiem jest przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań klienta.
2. Klient jako „obiekt” badania.
3. Analiza potrzeb i wymagań jako środek do ustalenia przynależności klienta do grupy docelowej dla danego produktu ubezpieczeniowego.
4. Pojęcie potrzeby klienta.
5. Pojęcie wymagania klienta.
6. Badanie cech klienta.
7. Badanie cech przedmiotu ubezpieczenia w ubezpieczeniach majątkowych.
8. Badanie charakteru i zakresu potencjalnej odpowiedzialności klienta w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej.
9. Badanie potrzeb i wymagań klienta w kontekście wyłączeń odpowiedzialności w danym produkcie ubezpieczeniowym.
10. Wysoka jakość likwidacji szkód w kontekście analizy potrzeb i wymagań w ubezpieczeniach majątku i odpowiedzialności cywilnej.
11. Analiza potrzeb i wymagań klienta w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników.
12. Analiza potrzeb i wymagań klienta w obowiązkowych ubezpieczeniach grup zawodowych i rodzajów działalności.
13. Zakres pytań zadawanych klientowi.
14. Sposób zadawania pytań.
15. Dokumentowanie udzielonych odpowiedzi.
16. Sposób wyciągania wniosków z odpowiedzi klienta.
17. Odmowa udzielenia odpowiedzi przez klienta.
18. Bezpośredni wybór produktu bez analizy.
19. Odmowa uznania wyników analizy.
20. Oświadczenie klienta, że analiza została przeprowadzona w sposób prawidłowy.
21. Odpowiedzialność (cywilna, administracyjna) agenta za niewłaściwe przeprowadzenie lub nieprzeprowadzenie analizy.
22. Odpowiedzialność (cywilna, administracyjna) ubezpieczyciela za niewłaściwe przeprowadzenie lub nieprzeprowadzenie analizy przez brokera.
23. Analiza potrzeb i wymagań a rekomendacja brokerska.

 

UWAGA: Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia.

Test będzie dostępny w czasie 1 godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną Państwu przekazane drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na platformę szkoleniową. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie nowa.polbrokers.pl (w dziale z aktualnościami).
Certyfikaty będą zaświadczały zdobycie 4 godzin szkoleń, które można dopisać do puli szkoleń obowiązkowych dla Dystrybutorów Ubezpieczeń.

 

 

icon-pencil-square-o
Forma:

Szkolenie w siedzibie Stowarzyszenia:
fa-long-arrow-right
na okres pandemii zamknęliśmy możliwość udziału w szkoleniach w tym trybie

Nie mam konta na nowej platformie
fa-long-arrow-right

Mam konto na nowej platformie
fa-long-arrow-right

icon-pencil-square-o
Prowadzący:

prof. Marcin Orlicki – prof. Marcin Karol Orlicki – radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego). Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji UAM. Jest redaktorem naczelnym „Prawa Asekuracyjnego” oraz sędzią Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Prof. Marcin Orlicki prowadzi własną kancelarię radcowską w Poznaniu, jest partnerem w „SMM Legal Maciak Mataczyński”., jest również członkiem Rady Nadzorczej Generali TU SA i Generali Życie TU SA.

 

 

 

Informujemy o możliwości zadawania pytań prowadzącym przed i w trakcie szkolenia. Pytania można nadsyłać do 6 listopada na adres e-mail: polbrokers@nowa.polbrokers.pl. W trakcie szkolenia pod transmisją będzie znajdował się przycisk „Zgłoś pytanie”.

Osoby które zarejestrowały się na szkolenie prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 94 1020 1156 0000 7802 0006 8163.

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko szkolącego się, szkolenie 7.11.2023 r.

Wpłaty przyjmujemy do 6.11.2023 r.

  
Szkolenia oferowane przez Stowarzyszenie są kierowane do następujących grup:

· pośrednicy ubezpieczeniowi – w szczególności brokerzy ubezpieczeniowi,

· kandydaci na pośredników ubezpieczeniowych,

· osoby pracujące w instytucjach rynku ubezpieczeniowego,

· osoby pracujące w instytucjach okołorynkowych.
 

Ceny szkoleń (brutto) wyglądają następująco:

Typ (liczba) Członek Stowarzyszenia Osoba spoza Stowarzyszenia
1 szkolenie 250 zł 350 zł
pakiet 5 szkoleń 1050 zł 1700 zł
pakiet 10 szkoleń 1750 zł 2800 zł

 

Nowi brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę – 100 zł za szkolenie.

 

Rejestracja

Aby rozpocząć rejestrację, należy kliknąć na przycisku „Prosimy o rejestrację”, znajdującym się na niniejszej podstronie serwisu, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

Po zaksięgowaniu wpłaty (o ile jest wymagana) otrzymają Państwo potwierdzenie aktywacji konta oraz wskazówki dotyczące sposobu logowania się na stronie szkolenia. Wiadomość zawierająca te informacje zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.