Wyniki egzaminu brokerskiego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował na stronie internetowej wyniki egzaminu brokerskiego przeprowadzonego 23 kwietnia 2024 r.
W sumie egzamin brokerski zaliczyło 11% zdających.

Do egzaminu podeszło 138 osób, test zaliczyło 15 osób (11%). Część ubezpieczeniową egzaminu pisało 131 kandydatów, z czego zdało 8, tj. 6%. Do części reasekuracyjnej przystąpiło 7 zdających, wszyscy osiągnęli pozytywny wynik.